Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 15.9.2022 15.46

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alle 25-vuotiaille koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

Avainsanat:

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen maksuttoman ehkäisyn projektin myötä aletaan kehittää ehkäisyn saatavuutta ja seksuaaliterveyden edistämisen palveluita nuorille koko hyvinvointialueella. Maksuton ehkäisy tulee mahdolliseksi kaikille alle 25-vuotiaille varsinaissuomalaisille nuorille loka-marraskuun aikana.

Osassa Varsinais-Suomea on maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille ollut jo laajamittaisesti saatavilla.

Nyt Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen maksuttoman ehkäisyn projektissa on saatu mukaan toimijat kaikkialta Varsinais-Suomesta.

– Alamme seuraavaksi laatia ohjeita ja määrittelemme toimipaikat, joista maksutonta ehkäisyä jatkossa saa, sekä laaditaan suunnitelma apteekin kanssa mukaan lukien siihen liittyvä logistiikka, kertoo pilotin projektipäällikkönä kesäkuussa aloittanut Taru Elo.

Osana kehittämistyötä nuoria myös osallistetaan muun muassa YAMK-opinnäytetyönä teetettävällä kyselyllä nuorten tarpeista ja toiveista palvelun suhteen.

Seksuaaliterveyteen liittyvän ohjauksen kehittäminen keskeistä

Pilotissa nuori saa ehkäisyn maksutta aina siihen asti, kunnes täyttää 25 vuotta.

– Ehkäisyvälineiden tulee olla nuorille tasavertaisesti saatavilla joka kunnassa. Tämä kattaa ehkäisypillerit, kapselit, kierukat, laastarit, renkaat ja kondomit, Taru Elo kertoo.

Alaikärajaa ehkäisyvalmisteiden käytölle ei ole asetettu.

– Pilotissa onkin erityisen tärkeä muistaa myös muu ehkäisyyn, seksitauteihin ja seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta, mitä niin ikään lähdetään projektissa laajasti kehittämään, painottaa Elo.

Tutkimuksissa on arvioitu, että osa ei-toivotuista raskauksista sattuu tytöille ja naisille, joilla on jo käytössä jokin ehkäisymenetelmä. Mitä enemmän menetelmä vaatii käyttäjältään, sitä suurempi riski on käyttäjävirheelle, joka on tavallisimmin unohdus.

– Pitkävaikutteiset menetelmät ovat nuorille käyttäjäystävällisiä ja myös tehokkaimpia menetelmiä ehkäisemään ei-toivottua raskautta, Taru Elo sanoo.

Toisi lopulta säästöjä hyvinvointialueille

Suomessa kansallinen suositus nuorten maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa annettiin jo vuonna 2014. Edelleen kuitenkin maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen vaihtelee Suomen kunnissa laajasta tarjonnasta suppeaan – isossa osassa Suomen kuntia maksutonta ehkäisyä ei ole tarjolla lainkaan.

– Vuosien 2000–2019 aikavälin seurannassa eniten raskaudenkeskeytyksiä tehtiin Suomessa 20–24-vuotiaille. Helsingin yliopiston teettämässä tutkimuksessa myös selviää, että alle 20-vuotiaiden synnytykset ja raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet Suomessa 2000-luvulla.

Tulokset vahvistavat sen, että joidenkin kuntien tarjoama maksuton ehkäisy ja ikärajaton, apteekista saatava jälkiehkäisy ovat olleet toimivia ratkaisuja. Selvityksessä on myös käynyt ilmi, että juuri ehkäisyvalmisteiden hinta ja palveluihin pääsyn hankaluus ovat keskeiset syyt, mikseivät nuoret käytä tai eivät jatka ehkäisyvalmisteiden käyttöä.

– On hienoa, että seksuaaliterveyden edistäminen nähdään nyt näin tärkeänä ja merkittävänä asiana. Maksuton ehkäisy toisi jatkossa hyvinvointialueille myös säästöjä, sillä raskaudenkeskeytysten vähentyessä myös terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käynnit vähenevät, huomauttaa Taru Elo.

– Jokainen ei-toivotun raskauden ehkäisy on tärkeä ja yksittäisen nuoren kannalta merkittävä asia.

Elo näkee, että nuorille tulee olla tarjolla helposti saatavilla olevia palveluita, jossa osataan kohdata nuori kokonaisvaltaisesti.

– Tällä kohtaamisella pystymme mahdollisesti poimimaan muitakin ongelmia tai haasteita sekä tukemaan nuoren terveitä tapoja pitää huolta itsestään ja omasta seksuaalisuudestaan.

Maksuttoman ehkäisyn käynnistymisestä tullaan tiedottamaan vielä aikataulujen täsmennettyä. Jokaisen terveyskeskuksen omille nettisivuille tulee asiasta tietoa ja nuorille ohjeet, miten palveluiden piiriin missäkin kunnassa hakeudutaan. Nuorille tehdään myöhemmin myös kampanjointia.

Ehkäisypalvelujen kehittäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa ja sen kehittämistoimenpiteitä. Varsinais-Suomi on kuudentoista muun alueen tavoin lähtenyt mukaan maksuttoman ehkäisyn kokeiluun ja muuhun ehkäisyneuvonnan ja seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvään kehittämistyöhön osana Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta. Ohjelman kesto on vuoden 2023 loppuun.