Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 31.3.2023 15.31

Meidän tulee turvata ruotsinkielisen vammaispalvelun saatavuus – niin Varsinais-Suomessa kuin sen ulkopuolellakin

Avainsanat:

Ruotsiksi palvelua tarjoava Expert- och utvecklingscentret (EUC), on nyt osa Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta, mutta kuului aina vuodenvaihteeseen asti Kårkullan kuntayhtymään. Kun ruotsinkielisten vammaispalveluiden kokonaisvaltainen asiantuntijayksikkö siirrettiin entisestä Kårkullan kuntayhtymästä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminnan piiriin, tämä asetti EUC:n erityisasemaan – tehtävänään turvata ruotsinkielisen vaativan vammaispalvelun palvelut valtakunnallisesti.

Malin Haapanen, Matts Dahlström

Malin Haapanen, Matts Dahlström

EUC tarjoaa laajan kirjon erilaisia asiantuntijapalveluita ja moniammatillista tukea ruotsiksi koko Suomessa. Asiantuntijapalveluihin lukeutuvat erikoislääkäripalvelut, hoitosuunnitelmien laadinta, psykologipalvelut sekä moniammatillista tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin. Palvelut tarjotaan ammattilaisille, vammaisille ja heidän läheisilleen. Ruotsinkieliset moniammatilliset palvelut koostuvat kriisi- tutkimus- ja kuntoutusjaksoista KUR-yksiköllä, erityisen vaativasta asuntolapalvelusta sekä päivätoiminnasta.

Johtava sosiaalityöntekijä Malin Haapanen painottaa, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen piiriin siirtymisen aiheuttama muutosprosessi on edelleen meneillään, kun EUC vielä hakee uomansa sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sisällä että sen ulkopuolella. Koska aikaisempi asiakaskanta sote-uudistuksen myötä pilkottiin kahdeksalle eri hyvinvointialueelle, iso vastuu tulevaisuuden vammaispalveluiden tarjoamisesta ruotsiksi on nyt asetettu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hartioille.

– EUC:n toimintayksikössä tehdään aktiivista ja tarkoituksenmukaista työtä vammaispalveluiden kehittämisen eteen. Tavoitteena on, että ruotsinkieliset asiakkaat ja heidän omaisensa tulevat saamaan myöskin tulevaisuudessa palvelua omalla äidinkielellään, sanoo Malin Haapanen. 

Maantieteellisesti laaja toiminta-alue sekä palveluiden kysynnän lisääntyminen tuovat mukanaan myös haasteita. Haasteet näkyvät etenkin siinä, että monet palveluiden tuottamiseen liittyvät prosessit ovat vielä kehitystyön alla. Tämä koskee eteenkin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rajojen ulkopuolelle myytäviä palveluita.

– Nämä prosessit tulee tehdä yksinkertaisimmaksi, Malin Haapanen painottaa. 

Ilahduttavaa on, että EUC:n toimintayksikössä näkyy nousu palveluiden kysynnässä myös Varsinais-Suomen rajojen sisällä. Tämä on seurausta siitä, että palvelut ovat nykyään paremmin asiakkaiden saatavilla. Mutta toisaalta tämä on aiheuttanut myös vajetta ruotsinkielisissä palveluissa.

Vastaava sairaanhoitaja ja kehittäjä Matts Dahlstöm, joka toimii kriisi-, tutkimus-, ja kuntoutuskeskus KUR:in palveluksessa, on iloinen ja kiitollinen siitä, että siirtyminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen piiriin ei aiheuttanut suuria muutoksia asiakkaiden arkeen.

– Tämä olikin yliheittovaiheen tärkeimpiä tavoitteitamme, Matts Dahlström sanoo.  

Hän suhtautuu myös varovaisen myönteisesti tulevaisuuteen, sekä hyvinvointialueen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja suurempiin mittakaavaetuihin. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että toiminnan siirtyminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen piiriin aiheuttaa edelleen haasteita osalle ruotsinkieliselle henkilökunnalle.

Toiveena on, että ruotsin kielen asema turvattaisiin myös hallinnollisena kielenä Varsinais-Suomen organisaation sisällä – näin autetaan turvaamaan hyvät ruotsinkieliset vammaispalvelut koko Suomessa.