Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 9.3.2023 15.35

Osaa Varhan henkilöstöstä koskeva SOTE-sopimuksen koronakorvaus maksuun maaliskuun palkanmaksussa

Avainsanat:

Osalle Varsinais-Suomen hyvinvointialueen SOTE-sopimuksen henkilöstöä maksetaan Valmiuslain aikaisiin erityisolosuhteisiin liittyvä kertapalkkio.

Kaksi vaaleanturkoosia sydäntä turkoosilla pohjalla.

Kertapalkkion suuruus on 600 euroa. Kertakorvaus liittyy SOTE ry:n ja KT:n 3.10.2022 hyväksymään valtakunnansovittelijan 2.10.2022 tekemään sovintoehdotukseen. Vaikka arvokasta työtä koronapandemian torjumiseksi on tehty monissa toiminnoissa, määräytyy koronakorvauksen maksaminen pääsääntöisesti sovintoehdotuksen mukaisten toimintojen perusteella. Korvauksen kohdentamisesta on neuvoteltu henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa.

Työnantajan päätöksen mukaisesti kertapalkkio maksetaan seuraavissa toiminnoissa työskennelleille maaliskuun palkanmaksun yhteydessä:

 • teho-osastot
 • teho-osastoihin kytkeytynyt kuvantaminen ja laboratoriotoiminta
 • kohortit eli koronavuodeosastot (VSSHP:n lisäksi kunnat ja kuntayhtymät, jos näissä on ollut omia erillisiä kohortteja)
 • päivystys
 • synnytysten hoito (mukaan lukien raskauden seurantaosasto ja lapsivuodeosastot)
 • ensihoito (sekä pelastuslaitoksen että VSSHP:n toiminnot)
 • kotihoidon palvelut
 • vanhusten tehostettu palveluasuminen
 • vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköt
 • näytteenottajat, koronanäytteenotto
 • laitoshuolto, niiltä osin, kun laitoshuoltaja on työskennellyt tosiasiallisesti kertapalkkion piiriin kuuluvassa toiminnossa/yksikössä
 • suun terveydenhuollon erillinen koronapotilaille tarkoitettu yksikkö Turun kaupungilla
 • Turun kaupungin infektiopoli

Kertapalkkion piiriin kuuluvat ne SOTE-sopimuksen piiriin kuuluvat henkilöt, joiden palvelussuhde työnantajaan oli voimassa vähintään seitsemän kalenteripäivää 13.3.–15.6.2020 välisenä aikana. Kertapalkkion edellytyksenä on, että palvelussuhde samaan työnantajaan oli edelleen voimassa 28.2.2023. Samana työnantajana tässä pidetään Varhaa. Kertapalkkio maksetaan myös edellä todettuihin toimintoihin väliaikaisesti siirretyille ja varahenkilöille, jotka ovat työskennelleet yllä mainituissa toiminnoissa vähintään seitsemän kalenteripäivän ajan ajanjaksolla 13.3.–15.6.2020.