Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 14.2.2023 23.26

Osaamiseen täydennystä ja työnjako toimivaksi äitiys- ja ehkäisyneuvoloihin – helpotusta myös resurssipulaan

Avainsanat:

Synnytyksen jälkitarkastus, kierukan tai ehkäisykapselin asetus… Muun muassa nämä toimenpiteet on pitkälti mielletty lääkärien tai erikoislääkärien tehtäviksi. Sitä niiden ei tarvitse enää olla. Toimenpiteitä voi perustapauksissa – perusterveelle naiselle – tehdä nyt myös lisäkoulutettu terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai kätilö.

Odottava äiti istuu sohvalla ja mies silittää hänen vatsaansa.

Säännöllisten, niin sanottujen normaalien synnytysten jälkitarkastuksia on tehty osassa Varsinais-Suomen kuntia jo aikaisemmin, mutta nyt koulutusten myötä toimintaa saadaan levitettyä selvästi aiempaa laajemmin. Molemmat uudet koulutukset sisältävät käytännön harjoittelua omalla työpaikalla.

Marraskuussa 23 opiskelijaa aloitti uudessa säännöllisen synnytyksen jälkitarkastus -täydennyskoulutuksessa (3 op) Turun ammattikorkeakoulussa. Juuri käynnistyi myös toinen, kahden opintopisteen kokonaisuus, jossa 15 opiskelijaa saa taidon ja pätevyyden ehkäisykierukoiden ja -implantaattien asetukseen. Tämän koulutuksen toteuttaa Metropolia-ammattikorkeakoulu Turun yliopiston opetustiloissa.

Koulutukset on räätälöity Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tarpeisiin ja koulutusten järjestämisestä vastaa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankeen ehkäisypalvelujen projekti.

– Koulutusten tasalaatuisuus on meille erityisen tärkeää. On ollut hienoa nähdä, miten kaiken hyvinvointialueelle siirtymisen tuoman muutoksen keskellä ammattilaisilla on silti halu kouluttautua ja oppia uutta. Ammattitaidon ylläpitäminen lisää työmotivaatiota ja työnimua, ihan tutkimustenkin mukaan, toteaa projektipäällikkö Taru Elo.

Toimiva työnjako vastaa palvelutarpeeseen

Toiminta pitää suunnitella vastaaman palvelutarpeita.

– Ammattilaisten lisäkoulutus ja osaamisen uudelleenresursointi tuo myös helpotusta lääkäripulaan, josta osa toimipisteistä kärsii. Näin saadaan vapautettua lääkäriresurssia niille potilas- ja asiakasryhmille, joissa tarve on suurin, Taru Elo sanoo.

Osaamisen kehittämiseen ja tehtävien uudelleen organisoinnin ja niin kutsuttuihin tehtäväsiirtoihin liittyy aina myös palkkauksen tarkastelu, jota sitäkin lähdetään edistämään johtotasolla.

Pilotti alkoi Maskussa vuoden alussa

Maskun neuvolan terveydenhoitaja Minna Kompuinen aloitti toiminnan vuoden alusta. Hän työskentelee äitiysneuvolan terveydenhoitajana, joten synnytyksen jälkeinen raskauden ehkäisytyö on hänelle entuudestaan tuttua. Ensimmäinen kierukkakoulutus terveydenhuollon ammattilaisille järjestettiin Metropolia-ammattikorkeakoulussa Helsingissä vuonna 2021. Täydennyskoulutukseen Kompuinen päätyi esihenkilönsä innoittamana. Silloinen työnantaja Perusturvakuntayhtymä Akseli kustansi koulutuksen ja mahdollisti työn kliinisen harjoittelun lääkärin ohjauksessa.

Kompuinen tekee myös säännöllisten synnytysten jälkitarkastuksia, joten tämä uusi lisätehtävä on ollut hänen osaamiselleen luonnollinen ja mielekäs jatkumo.

– Ennen kaikkea tämä on asiakkaan näkökulmasta hieno malli – tässä hoidetaan samalla asiakassuhteella monta tärkeää naisen elämään ja koko perhe-elämään liittyvää vaihetta hyvin asiakaslähtöisesti. Asiakkaan hoitopolku helpottuu, kun hän voi saada kierukan asennuksen samalta hoitajalta, joka tekee synnytyksen jälkitarkastuksen, kertoo Minna Kompuinen.

Kokeilu on Kompuisen mukaan lähtenyt hienosti käyntiin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä.

– Näin alkuun olen halunnut rajata tarkoin kriteerein asiakaskunnan, koska työskentelen itsenäisesti ilman avustajaa. Tehtävänsiirron myötä säästyy lääkäriresursseja muihin tehtäviin.

Muissa Pohjoismaissa kierukan asennukset ovat kuuluneet pidempään hoitajien tehtävänkuvaan. Täydennyskoulutusten myötä nyt myös Suomessa hoitajilla on mahdollisuus työnkuvansa laajentamiseen. Varsinais-Suomessa alkaa syksyllä kolmas täydennyskoulutus.