Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 14.6.2023 09.43

Perhekeskus, lastenneuvolapalvelut

Varha tarjoaa nyt perheille myönteisen vanhemmuuden ohjausta lasten käytösongelmien ehkäisyyn

Avainsanat:

Varhan neuvoloissa on nyt käytössä kaksi Voimaperheet-ohjelmakokonaisuuteen kuuluvaa etähoito-ohjelmaa, jotka lisäävät perheiden hyvinvointia ja ehkäisevät lasten käytöshäiriöiden kehittymistä.

Ole läsnä -lapsellesi -ohelman tunnus

Voimaperheet-toimintamalli kuuluu nyt koko Varhan neuvoloiden palveluvalikoimaan. Toimintamalliin sisältyvät lapsen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi neuvolan 4-vuotisterveystarkastuksessa sekä osalle perheistä tarjottava käytösongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon kehitetty, kohdennettu vanhempainohjaus.

Kaikille alueen perheille postitetaan kotiin Voimaperheet-neuvolakysely lapsen 4-vuotissyntymäpäivää edeltävän kuukauden aikana. Lomakkeessa kysytään lapsen käyttäytymiseen ja mielialaan sekä perheen hyvinvointiin liittyviä asioita. Perheille, jotka kyselyssä arvioivat lapsellaan olevan kuormittavia käyttäytymisen vaikeuksia, tarjotaan mahdollisuutta osallistua vanhempainohjausohjelmaan sekä siihen liittyvään EU-rahoitteiseen Digiparent-tutkimukseen.

Lapsuuden käytösongelmat voidaan tunnistaa jo ennen kouluikää ja ne ovat silloin helpommin hoidettavissa. Varhainen puuttuminen käyttäytymisen ongelmiin vanhempainohjauksen avulla on tehokkain tapa ennaltaehkäistä myöhempiä ongelmia.

Vanhempainohjauksessa vanhempi tai huoltaja harjoittelee haastavien kasvatustilanteiden hallintaa nettimateriaalin ja viikoittaisten valmennuspuhelujen avulla. Osallistuminen on perheille maksutonta, vapaaehtoista ja luottamuksellista. Ohjaus toteutetaan keskitetysti Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta. Ohjelma on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Voimaperheet-toimintamallin vanhempainohjauksella on vahva tutkimusnäyttö ja tällä hetkellä tutkitaan ohjelman käyttöä laajemmin Suomessa.

Digitaalista tukea vanhemmuuden haasteisiin

Ole läsnä lapsellesi on 3-vuotiaiden lasten huoltajille suunnattu vanhempainohjausohjelma. Ohjelma on Voimaperheet-toimintamallia kevyempi, täysin digitaalinen ja suunniteltu kaikkien perheiden käyttöön. Ohjelmaa voi käyttää missä tahansa tietokoneen tai älylaitteen avulla. Perheet saavat neuvolakäynnillä tai neuvolan nettisivuilta osallistumislinkin ja rekisteröitymiskoodin. Samalla koodilla on mahdollista luoda käyttäjätunnukset yhdelle tai useammalle huoltajalle.

Ohjelmaan liittyvässä tutkimuksessa arvioidaan digitaalisen myönteisen vanhemmuuden ohjelman käyttöä. Tutkimus toteutetaan Varhan neuvolapalveluiden ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Tutkimuksen aikana vanhemmuusohjelmaa tullaan tarjoamaan lähes 10 000 perheelle eri puolilla Suomea.

– Kehitämme ja tutkimme vanhemmuuden varhaista tukea, koska vanhemmuus vaikuttaa keskeisesti pienen lapsen kehitykseen. Myönteinen vanhemmuus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hyvää psyykkistä kehitystä, kertoo erikoistutkija Kaisa Mishina Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Myönteinen vanhemmuus tarkoittaa sitä, että lapsen huoltaja kykenee ymmärtämään lapsen tarpeita, ohjaamaan lasta positiivisin ja turvallisin keinoin sekä ratkaisemaan arjen pulmatilanteita rakentavasti.

Ohjelmassa on viisi vanhemmuuden teemaa, joita käsitellään muun muassa lukumateriaalien, kysymysten ja videoiden avulla.

– Ohjelma sisältää yksinkertaisia vinkkejä ja vuorovaikutuskeinoja, joita voi hyödyntää helposti arjessa 3-vuotiaan kanssa, Mishina kuvailee.

Voimaperheet on osa eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTiä, jota rahoittaa Suomen Akatemia. Voimaperheet-tutkimusta rahoittaa myös Euroopan tutkimusneuvosto ERC.