Hyppää pääsisältöön

Asiantuntija- ja lääkäripalvelut, vaativat vammaispalvelut

Avainsanat:

Asiantuntija- ja lääkäripalvelut ovat osa vaativia vammaispalveluja. Ne on tarkoitettu henkilöille, joilla on esimerkiksi

 • älyllinen kehitysvamma
 • laajoja oppimisen erityisvaikeuksia
 • autismin kirjon häiriöitä tai muita vaikea-asteisia neuropsykiatrisia häiriöitä
 • kehitysvammapsykiatrian asiantuntemusta vaativia oireita
 • liikunta-, moni- ja aistivammaisuuteen liittyviä erityistarpeita
 • käyttäytymisen, arjen toimintakyvyn, kommunikoinnin tai seksuaalisuuden haasteita.

Asiantuntijapalvelut tarjoavat arkielämän ja lääkinnällisen kuntoutuksen tukea. Tarkoituksena on löytää ratkaisuja ja tukikeinoja, jotka mahdollistavat omannäköisen elämän ja ehkäisevät tilanteiden kriisiytymistä. Asiantuntijapalveluissa voit saada muun muassa seuraavia palveluita:

 • Erilaiset tutkimukset, arviot ja lausunnot
 • Kuntoutussuunnitelman laatiminen yhdessä lääkärin kanssa
 • Kasvatukseen, arjen toimintakykyyn ja ympäristön hallintaan liittyvä neuvonta ja ohjaus
 • Keskusteluapu
 • Yksilölliset terapiajaksot

Asiantuntijapalveluita tarjoavat muun muassa psykologit, sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat, puhe-, toiminta-, musiikki- ja fysioterapeutit, kommunikaatio- ja nepsy-ohjaajat, seksuaalineuvoja, ravitsemusterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Heillä on erityisosaamista esimerkiksi kehitysvammaisuudesta, toimintahäiriöistä, kommunikaatiosta, haastavan käyttäytymisen ehkäisystä, seksuaalisuudesta, perhetyöstä ja ikääntymisestä.

Lääkäripalveluissa työskentelee muun muassa neurologian erikoislääkäreitä. Lääkärit osallistuvat kuntoutussuunnitelmien laatimiseen muiden asiantuntijoiden kanssa, ja he vastaavat kuntoutusjaksojen ja muiden käyntien lääkärintarkastuksista, diagnostiikasta, lääkemääräyksistä sekä lääkehoidon seurannasta.

Saamasi palvelu voi sisältää yhden tai useamman tapaamisen. Tapaamiset voidaan järjestää esimerkiksi Paimion erityisosaamiskeskuksessa (suomenkieliset palvelut) tai asiantuntija- ja kehittämiskeskus EUC:ssä (ruotsinkieliset palvelut). Lisäksi tapaamisia voidaan järjestää omassa ympäristössäsi, kuten omassa kodissasi. Asiantuntija- ja lääkäripalveluita tarjotaan myös vaativien vammaispalvelujen omissa yksiköissä ja jalkautuvasti koko hyvinvointialueella.

Palvelun maksullisuus

Palvelut ovat maksuttomia asiakkaille. Lisätietoja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuista: https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/…

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Vaativat vammaispalvelut on suunnattu kaikenikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat oman elämänsä tueksi moniammatillista erityisosaamista vaativia palveluita. Henkilöllä voi olla älyllinen kehitysvamma tai muu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö sekä muita toimintakykyyn ja elämiseen vaikuttavia haasteita. Jokaisen asiakkaan palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti.

Miten saat palvelua?

Voit ottaa yhteyttä oman kotikuntasi sosiaali- ja vammaispalvelualueeseen, joka vastaa Varhan vammaispalveluista. Tarvittaessa vaativien vammaispalvelujen palveluohjaus neuvoo sinua tai läheisiäsi palveluihin hakeutumisessa.

Jos olet jo suomenkielisten asiantuntija- ja lääkäripalveluiden asiakas, voit ottaa yhteyttä ajanvarauksiin ja niihin liittyvissä asioissa yhteyttä palveluassistenttiin. Muissa asioissa voit ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen omaan sosiaali- ja vammaispalvelualueeseesi.

Suomenkielisissä palveluissa soittopyynnöt lääkäreille virka-aikana hoitaa psykiatrinen sairaanhoitaja. Jos numerosta ei vastata, ota yhteyttä vaativien vammaispalvelujen palveluohjaukseen.

Asiointikanavat