Hyppää pääsisältöön

Asunnon muutostyöt

Avainsanat:

Voit saada korvausta asunnon muutostöihin, jos liikkuminen tai toimiminen vakituisessa asunnossasi on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Jos asuntoosi täytyy pitkäaikaisen vamman tai sairauden vuoksi tehdä muutostöitä tai sinne täytyy asentaa kiinteitä apuvälineitä, voit saada korvausta niistä aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin. Muutostöiden tarkoituksena on mahdollistaa sinulle mahdollisimman itsenäinen asunnossasi liikkuminen ja toimiminen. Voit myös saada välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tekee sinulle päätöksen asunnonmuutostyöstä, ja se perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. Tarvittaessa sinun pitää itse hankkia lupa muutostöihin asunnon omistajalta tai isännöitsijältä ja sopia muutostyön ajankohdasta sekä valvonnasta.

Ennen asunnon muutostyön tai kiinteästi asennettavan apuvälineen myöntämistä tarvitaan lääkärinlausunto tai muu riittävä terveydenhuollon selvitys vammastasi tai sairaudestasi sekä sen vaikutuksesta toimintakykyysi. Lisäksi tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön (esimerkiksi toiminta- tai fysioterapeutin tai kuntoutusohjaajan) suositus tarvittavista muutostöistä. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi myös, onko kotona liikkumistasi ja toimimistasi mahdollista tukea Apuvälinekeskuksesta saatavilla lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineillä.

Mikäli asunnonmuutostyöt toteutetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimesta, muutostöiden toteutuksesta vastaa hyvinvointialueen kiinteistöpalvelut. Voit olla kaikissa asunnonmuutostöihin liittyvissä kysymyksissä tai palautteen annossa yhteydessä palvelun myöntäneeseen vammaispalvelujen työntekijään.

Voit toteuttaa muutostyöt myös itse vammaispalvelujen antaman etukäteisarvion perusteella tai hakea korvausta jälkikäteen 6 kk sisällä. Vaikka hakisit korvauksia jälkikäteen, hyvinvointialue arvioi kustannusten välttämättömyyttä ja kohtuullisuutta aina samoin perustein. Tämä saattaa merkitä sitä, ettei kaikkia toteutetun muutostyön todellisia kustannuksia korvata kokonaisuudessaan, mikäli arvioidaan, ettei muutostyö ole ollut välttämätön, kustannuksiltaan kohtuullinen tai tarpeisiisi olisi riittänyt pienimuotoisempi tai edullisempi muutostyö. Tämän välttämiseksi on hyvä tehdä kirjallinen hakemus asunnonmuutostöistä ennen muutostyön toteuttamista.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään vammaisille henkilöille silloin, kun hän ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalvelulain mukaisia muutostöitä korvataan vaikeavammaiselle henkilölle. Vaikeavammaisena pidetään tämän palvelun osalta henkilöä, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Välttämättömät muutostyöt ovat sinulle maksuttomia. Asunnon peruskorjaustoimenpiteet ja asumismukavuuden parantaminen eivät kuulu korvauksen piiriin.

Sosiaalityön asiantuntija arvioi, täyttyvätkö vammaispalvelulain edellytykset palvelun myöntämiselle sekä arvioi haettavan tukitoimen välttämättömyyttä sekä kustannusten kohtuullisuutta. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tekee päätökset aina yksilöllisen harkintansa ja arvionsa mukaisesti asiakkaan kokonaistilanne ja palvelun myöntämisedellytykset huomioiden.

Miten saat palvelua?

Asunnon muutostöiden hakemiseksi tarvitaan ensisijaisesti kirjallinen vammaispalveluhakemus. Hakemuksen voit täyttää ja lähettää varha.fi verkkosivujen kautta tai tulostaa ja lähettää täytetyn hakemuksen alueesi vammaispalvelutoimistoon. Voit myös olla yhteydessä oman alueesi vammaispalvelujen työntekijään.

Liitä hakemukseen julkisen terveydenhuollon lausunto, josta selviää tämänhetkinen terveydentilasi, toimintakykysi ja vammasi tai sairautesi pitkäaikaisuus. Parhaiten tähän tarkoitukseen soveltuu yleensä sellaisen hoitavan tahon lausunto tai selvitys, joka tuntee vammaasi tai sairauteesi liittyvän tilanteen parhaiten. Lisäksi tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön (esimerkiksi toiminta- tai fysioterapeutin tai kuntoutusohjaajan) suositus tarvittavista muutostöistä.

Jos sinulla on jo asiakkuus Varhan vammaispalveluissa, ja olet hakemassa sinulle uutta palvelua tai muutosta sinulle jo myönnettyyn palveluun, voit ottaa yhteyttä sinulle nimettyyn Varhan vammaispalvelujen työntekijään.

Jos tarvitset apua tai neuvontaa palvelun hakemisessa, voit ottaa yhteyttä oman asuinalueesi vammaispalveluihin.

Asiointikanavat

Sosiaalitoimisto, Aura