Hyppää pääsisältöön

Asunnon muutostyöt

Avainsanat:
Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi ovien levennykset, kynnysten poistot, käyntiluiskien rakentamiset, pesutilojen muutostyöt, tukikahvojen ja kaiteiden asentamiset, kiinteiden kalusteiden korkeuden muuttamiset ja valaistuksen muutostyöt. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet ja vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Korvauksia voi saada arjessa selviytymisen vaatimiin välttämättömiin ja kohtuullisiin asunnonmuutostöihin sekä välineiden ja laitteiden hankkimisesta koituneisiin kuluihin.

Miten saat palvelua?

Asunnon muutostöitä voit hakea vammaispalveluhakemuksella. Ota yhteyttä asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Asiointikanavat

Sosiaalitoimisto, Aura