Hyppää pääsisältöön

Erityisperhetyö sekä vaativat vammaispalvelut

Avainsanat:

Erityisperhetyö on tarkoitettu tueksi perheille, joissa on kehitysvammainen tai autismin kirjolla oleva lapsi. Erityisperhetyön tavoitteena on vahvistaa ja lisätä perheenne omia voimavaroja sekä tukea hyvinvointianne. Sen avulla tuetaan perheenne selviytymistä ja jaksamista arjessa sekä ennaltaehkäistään haastavia tilanteita.

Erityisperhetyö tarjoaa tuki- ja ohjauspalveluja myös yksin asuville kehitysvammaisille ja autismin kirjoon kuuluville henkilöille.

Erityisperhetyön osaamisalueita ovat

  • moni- ja vaikeavammaisuus
  • autismin kirjon häiriöt
  • käyttäytymiseen liittyvät haasteet

Erityisperhetyössä koko perheen tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti, jotta palvelu vastaa arkielämänne tarpeisiin. Siinä yhdistyvät kotona toteutettava erityishoito ja suunnitelmallinen perhetyö.

Palvelun maksullisuus

Lisätietoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuista

varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/asiakasmaksut

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Vaativat vammaispalvelut on suunnattu kaikenikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat oman elämänsä tueksi moniammatillista erityisosaamista vaativia palveluita. Henkilöllä voi olla älyllinen kehitysvamma tai muu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö sekä muita toimintakykyyn ja elämiseen vaikuttavia haasteita.

Erityisperhetyö on tarkoitettu tueksi perheille, joissa on kehitysvammainen tai autismin kirjolla oleva lapsi.

Miten saat palvelua?

Voit ottaa yhteyttä oman kotikuntasi sosiaali- ja vammaispalvelualueeseen, joka vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluista. Tarvittaessa vaativien vammaispalvelujen palveluohjaus neuvoo sinua tai läheisiäsi palveluihin hakeutumisessa.

Asiointikanavat