Hyppää pääsisältöön

Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut

Avainsanat:

Sosiaalihuoltolaki määrittelee tukipalveluiksi sellaiset palvelut, joiden avulla mahdollistetaan asiakkaan jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista suoriutuminen mahdollisimman itsenäisesti, sekä sellaisia palveluja, joiden avulla asiakas voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Tukipalveluina järjestetään henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan ateriapalvelua, vaatehuoltopalvelua, siivouspalvelua, asiointipalvelua, peseytymispalvelua sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää tai tukevaa palvelua.

Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluiden avulla voidaan edistää henkilön omatoimista suoriutumista, parantaa elämänlaatua ja vähentää muiden palveluiden tarvetta. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella tukipalvelut ovat ensisijaisia palveluita säännöllisen hoidon palveluihin nähden. Sosiaalihuoltolaki määrittelee tukipalveluiksi sellaiset palvelut, joiden avulla mahdollistetaan asiakkaan jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista suoriutuminen mahdollisimman itsenäisesti ja joiden avulla asiakas voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Palvelun maksullisuus

Palveluista peritään hyvinvointialueen määrittämä asiakasmaksu.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Tukipalveluja voidaan myöntää yksilöllisen tarpeen mukaan. Tarve todennetaan palveluntarpeenarvioinnin yhteydessä.

Miten saat palvelua?

Voit hakea tukipalveluja ikääntyneiden palvelujen asiakasohjauksen kautta.

Siivouspalvelua voidaan järjestää myös palvelusetelillä.

Asiointikanavat