Hyppää pääsisältöön

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan. Perhehoitoa myönnetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) perusteella ja sen järjestämisessä noudatetaan perhehoitolakia (263/2015).

Perhehoitoa järjestetään asiakkaille, jotka tarvitsevat sekä hoitoa ja huolenpitoa että soveltuvan asunnon, mutta jotka eivät ole ympärivuorokautisen palveluasumisen tarpeessa. Palveluihin ohjaudutaan hyvinvointialueen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Perhehoitoa on saatavilla myös lyhytaikaishoitona. Lyhytaikaishoitona toteutettu perhehoito on tarkoitettu tukemaan ikäihmisten kotona selviytymistä.

Palvelun maksullisuus

Palvelusta peritään hyvinvointialueen määrittämä asiakasmaksu.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Palveluihin ohjaudutaan hyvinvointialueen palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Asiointikanavat