Hyppää pääsisältöön

Kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, vaativat vammaispalvelut

Avainsanat:

Kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut on tarkoitettu henkilöille, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä tai älyllinen kehitysvamma. Palveluita tarjotaan henkilöille, joiden tuki-, apu-, hoito- tai kuntoutustarpeet ovat muuttuneet ja joiden palvelutarpeeseen sosiaali-, vammais- ja terveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon palvelut eivät ole riittäviä. Palvelutarve voi liittyä esimerkiksi vaativiin, moniammatillista osaamista edellyttäviin lääketieteellisiin tutkimuksiin, haastaviin tilanteisiin arjessa tai diagnoosin tarkentamiseen.

Kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut vastaavat yksilöllisiin tarpeisiisi ja tavoitteisiisi. Palvelut perustuvat moniammatilliseen työskentelyyn, jossa mukana ovat lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä sekä lähityön kehitysvamma-alan osaajat. Tarpeesi mukaan käytettävissä ovat myös toiminta-, puhe-, fysio- ja musiikkiterapeutti, autismi- ja/tai kommunikaatio-ohjaaja sekä seksuaalineuvoja.

Voit saada kriisipalveluita, jos sinulla on kiireellinen hoitotarve esimerkiksi perhekriisin tai muun kestämättömän tilanteen vuoksi. Kriisijakso kestää yleensä vähintään viikon, ja sen aikana sinulle tehdään kokonaisvaltainen kartoitus kriisihoidon tarpeen syistä. Kartoituksen perusteella tehdään hoito- ja jatkosuunnitelma. Usein kriisijakson jälkeen on tutkimus- ja kuntoutusjakso.

Tutkimusjakson aikana selvitetään, miten tuki-, apu-, hoito- tai kuntoutustarpeesi ovat muuttuneet. Tutkimusjakso sisältää tutkimukset, selvitykset sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden kartoituksen. Jakso kestää 2–4 viikkoa, ja sen päätteeksi saat lausunnon ja suositukset jatkohoidosta, kuntoutuksesta ja muista palveluista.

Kuntoutusjaksojen aikana saat ympärivuorokautista tukea oman arkielämäsi suunnitteluun ja toteutukseen. Kuntoutus on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista. Sen tavoitteena on löytää ratkaisuja ja menettelyjä, jotka mahdollistavat sinulle mielekkään elämän joko aiemmassa tai tarvittaessa uudessa asuinympäristössä. Kuntoutusjaksot voivat olla lyhyt- tai pitkäaikaisia.

Lapsille, nuorille sekä vanhempiensa luona tai perhehoitokodissa asuville kehitysvammaisille aikuisille on tarjolla myös lyhytaikaista huolenpitoa. Sillä tarkoitetaan intervallityyppistä jaksoa tai omaishoidon vapaajaksoa, ja sen tarkoituksena on tukea perheen jaksamista.

Palvelun maksullisuus

Lisätietoja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuista: https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/…

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Vaativat vammaispalvelut on suunnattu kaikenikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat oman elämänsä tueksi moniammatillista erityisosaamista vaativia palveluita. Henkilöllä voi olla älyllinen kehitysvamma tai muu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö sekä muita toimintakykyyn ja elämiseen vaikuttavia haasteita. Jokaisen asiakkaan palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti.

Miten saat palvelua?

Voit ottaa yhteyttä oman kotikuntasi sosiaali- ja vammaispalvelualueeseen, joka vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluista. Tarvittaessa vaativien vammaispalvelujen palveluohjaus neuvoo sinua tai läheisiäsi palveluihin hakeutumisessa.

Suomenkieliset palvelut: Kehitysvammapsykiatrinen kriisi- ja tutkimusyksikkö vastaa virka-ajan ulkopuolisiin päivystyksellisiin asiakaspaikkatiedusteluihin.

Jos sinulla on tarve kriisipaikalle, hakeudu palveluihin yhteyspäivystyksen kautta. Päivystyksessä tarkistetaan, ettei oireilu johdu somaattisista syistä.

Asiointikanavat