Hyppää pääsisältöön

Lapsen elatuksesta sopiminen

Avainsanat:

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan vanhemmilla on velvollisuus elättää lastaan elatuskykyjensä mukaisesti.

Lapsen elatukseen liittyvissä asioissa sopijapuolia ovat vanhemmat. Vanhemmat voivat sopia lasten elatuksesta joko keskenään tai lastenvalvojan luona. Ollakseen täytäntöönpanokelpoisia lastenvalvojan tulee vahvistaa laaditut elatussopimukset. Lastenvalvoja ei päätä sopimuksen sisällöstä, vaan auttaa vanhempia sopimusneuvotteluissa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Lastenvalvojapalvelut ovat saatavilla Varsinais-Suomen hyvinvointialueen perheoikeudellisissa palveluissa. Perheoikeudelliset palvelut on tarkoitettu kaikille Varsinais-Suomen hyvinvointialueella sijaitsevien kuntien asukkaille.

Miten saat palvelua?

Oikeusministeriö on antanut ohjeen lapsen elatuksen tarpeen ja vanhempien elatuskyvyn arvioimisesta. Jos vanhemmat haluavat, että elatusavun määrästä laaditaan oikeusministeriön ohjeeseen perustuva laskelma, tulee vanhemmilla olla mukanaan tositteet tuloistaan ja asumismenoistaan sekä lapsen kuluista, kun he asioivat lastenvalvojan luona.

Vahvistettua elatusapua voidaan muuttaa joko vanhempien välisellä sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Vaikka elatusavun määrä olisi päätetty tuomioistuimessa, sitä on mahdollista muuttaa myöhemmin myös vanhempien välisellä sopimuksella.

Elatusapuja tarkistetaan suoraan lain nojalla kalenterivuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Vanhemmat vastaavat itse indeksimuutoksen tarkastamisesta. Indeksimuutoksen määrää on mahdollista tiedustella perheoikeudellisista palveluista.

Asiointikanavat