Hyppää pääsisältöön

Lastensuojelun jälkihuolto

Avainsanat:
Nuori on oikeutettu lastensuojelun jälkihuoltoon, kun hänen huostassa olonsa päättyy. Jälkihuolto on lakisääteistä palvelua ja kestää korkeintaan siihen asti, kun nuori täyttää 25 vuotta.

Jälkihuolto on kaiken sen tuen ja avun järjestämistä, jota nuori tarvitsee selviytyäkseen myöhemmin omillaan. Näitä ovat asunto, taloudellinen ja henkinen tuki, tuki koulunkäynnissä, työhön sijoittamisessa ja harrastustoiminnassa sekä turvalliset ihmissuhteet.

Jälkihuollon sosiaalityö on suunnitelmallista ja perustuu asiakassuunnitelmaan. Yleensä suunnitelman tekevät nuori ja hänen sosiaalityöntekijänsä. Mukana voivat olla myös nuoren vanhemmat, nuoren sijaishoitopaikan oma hoitaja sekä muita nuoren tukiverkostoon kuuluvia henkilöitä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Saatavuus

Oikeutesi jälkihuoltoon päättyy, kun täytät 25 vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun olet sijoittamisen päättymisen jälkeen ollut viimeksi lastensuojelun asiakkaana.

Ohje

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi sosiaalipalveluihin.

Asiointikanavat