Hyppää pääsisältöön

Oman auton käytön tukimuodot vammaisille

Avainsanat:

Erilaiset oman auton käytön tukimuodot mahdollistavat vammaiselle henkilölle liikkumisen kodin ulkopuolella erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa välttämätöntä liikkumistarvetta on paljon.

Oman auton käytön tukimuotoja ovat:

  • Taloudellinen tuki uuden tai käytetyn auton hankintaan.
  • Välttämättömät muutokset vakiomalliseen autoon, esim. käsihallintalaitteet, polkimien siirto, lämmityslaitteet.
  • Autoon kiinteästi asennettavat apuvälineet, esim. pyörätuolinostimet ja -hissit

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Tukimuotoja myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arvioimiseksi asiakkaan kanssa järjestetään henkilökohtainen tapaaminen.

Asian käsittelemiseksi tarvitaan aina kirjallinen hakemus, joka sisältää tai jonka liitteiksi pyydetään myöhemmin ainakin:

  • erittely asiakkaan hakemasta palvelusta ja sen kustannuksista
  • hakijan perustelut palvelun tarpeelle
  • terveydenhuollon asiakirjat, joista ilmenee palvelun myöntämiseen vaikuttava vamma/sairaus, sen pitkäaikaisuus sekä ajankohtainen toimintakyky.

Asiakas voi hakea palvelua auton hankintaa edeltävästi tai hankintakustannuksia korvattavaksi

jälkikäteen. Jos asiakas haluaa varmistua taloudellisen tuen saannista ennen hankintapäätöksen tekemistä, sitä kannattaa hakea etukäteen.

Miten saat palvelua?

Ole yhteydessä asuinkuntasi vammaispalveluihin.

Asiointikanavat