Hyppää pääsisältöön

Perheasioiden sovittelu

Avainsanat:

Perheasioiden sovittelijat antavat pyynnöstä apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja.

Perheasioiden sovittelua käytetään useimmiten silloin, kun puolisot harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Sovitteluun voi hakeutua myös perhe, jonka puolisot ovat jo eronneet, mutta perhe tarvitsee sovittelijan tukea sopeutuakseen uuteen elämäntilanteeseen.

Sovittelun tavoitteena on saada luottamuksellinen ja avoin keskusteluyhteys perheenjäsenten välille ja tukea perhettä yhteisymmärrykseen siitä, miten perheen ristiriidat voidaan ratkaista.

Sovittelussa käydään yhteisiä keskusteluja sovittelijan johdolla. Sovittelijat ovat puolueettomia ja heidän tehtävänään on pitää huolta, että vanhempien tekemät ratkaisut vastaavat mahdollisimman hyvin lapsen tarpeita. Sovittelijat auttavat osallistujia löytämään sovitteluun osallistujille itselleen sopivan tavan olla vanhempia ja tehdä vanhemmuuteen liittyvää yhteistyötä myös eron jälkeen.

Sovittelussa syntynyt sovinto voidaan vahvistaa lastenvalvojan luona täytäntöönpanokelpoiseksi.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Sovittelu perustuu osallistujien omaan haluun ja motivaatioon

Miten saat palvelua?

Ota yhteyttä asuinkuntasi perheneuvolaan tai perheoikeudelliseen yksikköön. Kasvatus- ja perheneuvolassa palvelu on tarkoitettu lapsiperheille.

Asiointikanavat

Perhekeskuksen verkkoasiointi, Lieto

Perheneuvola, Salo-Somero

Perheneuvola, Turku