Hyppää pääsisältöön

Perheasioiden sovittelu

Avainsanat:

Perheasioiden sovittelu on avioliittolaissa säädetty erityinen lakisääteinen sosiaalipalvelu, joka on käytettävissä silloin, kun perheessä syntyy ristiriitoja. Myös avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat käyttää perheasioiden sovittelua. Sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta tai perheille, joissa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. Varsinais-Suomen alueella perheasioiden sovittelua koordinoi perheoikeudelliset palvelut.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Perheasioiden sovittelu on tarkoitettu kaikille Varsinais-Suomen hyvinvointialueella sijaitsevien kuntien asukkaille. Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista. Sovittelu perustuu osallistujien omaan haluun ja motivaatioon.

Perheasioiden sovittelua käytetään useimmiten silloin, kun puolisot harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Sovitteluun voi hakeutua myös eron jälkeen, kun perhe tarvitsee sovittelijan tukea sopeutuakseen uuteen elämäntilanteeseen. Perheasioiden sovittelu on käytettävissä koko eroprosessin ajan. Sovittelun keskiössä on lapsen asioista sopiminen.

Sovittelun tavoitteena on saada luottamuksellinen ja avoin keskusteluyhteys perheenjäsenten välille ja tukea perhettä yhteisymmärrykseen siitä, miten perheen ristiriidat voidaan ratkaista. Sovittelijan tehtävänä on auttaa ja tukea osapuolia itseään ratkaisemaan erimielisyytensä. Ratkaisuun pyritään osapuolten välisin neuvotteluin ja sopimuksin. Sovittelijan tehtävänä on kiinnittää erityistä huomiota lapsen aseman turvaamiseen. Sovittelijat ovat puolueettomia. Sovittelijat auttavat osallistujia löytämään sovitteluun osallistujille itselleen sopivan tavan olla vanhempia ja tehdä vanhemmuuteen liittyvää yhteistyötä myös eron jälkeen.

Sovittelussa syntynyt sovinto lapsen asioista voidaan vahvistaa lastenvalvojan luona täytäntöönpanokelpoiseksi.

Miten saat palvelua?

Ota yhteyttä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen perheoikeudellisiin palveluihin.

Asiointikanavat

Kauppatorin Monitori