Hyppää pääsisältöön

Potilasasiamiespalvelut

Avainsanat:
Jos olet tyytymätön saamaasi terveydenhuollon palveluun, hoitoon tai kohteluun, saat neuvoa ja apua potilasasiamieheltä.

Potilasasiamies auttaa sinua selvittämään hoitoosi liittyvää ongelmaa. Hän myös neuvoo ja avustaa muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko hoidossa tapahtunut hoitovahinko. Potilasasiamies ei voi toimia potilaan asiamiehenä, eikä edusta tätä tuomioistuimessa. Potilasasiamiehen toimintaa ohjaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

Miten saat palvelua?

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi tai Tyks-sairaalapalveluiden potilasasiamiehiin.

Asiointikanavat

Pääterveysasema, Salo