Hyppää pääsisältöön

Potilasasiavastaavapalvelut

Avainsanat:

Jos olet tyytymätön terveydenhuollossa saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit olla yhteydessä potilasasiavastaavaan.

Potilasasiavastaava neuvoo potilaita potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (potilaslain) soveltamiseen liittyvissä asioissa. Potilasasiavastaava neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta tai potilaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä terveydenhuoltoa koskevan muistutuksen tekemisessä.

Potilasasiavastaavan tehtävänä on myös neuvoa, miten esimerkiksi:

  • kantelu
  • oikaisuvaatimus
  • valitus
  • vahingonkorvausvaatimus
  • potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus
  • muu potilaan terveydenhuollon oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksutonta.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Potilasasiavastaava ei ota kantaa potilaan hoitoon tai lääketieteellisiin hoitopäätöksiin, eikä myöskään arvioi onko hoidossa tapahtunut potilasvahinkoa. Potilasasiavastaava ei voi toimia potilaan asiamiehenä, eikä edustaa tätä tuomioistuimessa.

Potilasasiavastaavatoimintaa ohjaa laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (739/2023).

Miten saat palvelua?

Voit ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen potilasasiavastaaviin puhelimitse tai tietoturvallisen Suomi.fi asiointikanavan kautta.

Asiointikanavat

Kauppatorin Monitori

Potilasasiavastaava