Hyppää pääsisältöön

Ravitsemus on merkittävä osa väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä. Ravitsemushoito tarkoittaa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää ravitsemusta, että sairaiden ravitsemushoitoa eli ravitsemusterapiaa, jota ravitsemusterapeutit toteuttavat. Ravitsemusterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattilainen, jolla on ylempi korkeakoulututkinto.

Vastaanottopalvelut

Ravitsemushoito on monien sairauksien keskeinen – ja joskus ainoa – hoitomuoto. Ravitsemushoitoa toteutetaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan elämäntilanteeseen sovitettuna. Vastaanottoon kuuluu mm. tutustuminen potilas- tai terveyskertomukseen, ruokatottumusten ja syömiskäyttäytymisen selvittäminen, ravitsemustilan arviointi, tavoitteiden asettaminen mahdollisuuksien mukaan yhdessä potilaan kanssa, ravitsemusohjaus ja seuranta sekä niiden vaikuttavuuden ja laadun arviointi. Ohjauksessa käydään läpi käytännönläheisesti ruokavalion ruoka-aineiden valintaa sekä mahdollista ravintoainetäydennystä. Ravitsemusterapeutti ohjeistaa tarvittaessa myös potilaan hoitoon osallistuvat muut tahot kuten läheiset, henkilökohtaiset avustajat, yksiköiden tai asumispalveluiden hoitajat.

Terveydenedistäminen

Ravitsemusasiantuntijat osallistuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen erityisesti ravitsemuksen keinoin työnkuvaansa kuuluvana. Ravitsemusterapeutin ravitsemusterveyden edistäminen voi sisältää ravitsemushoidon laadun varmistamista sekä ravitsemuskasvatusta ja terveydenhuoltohenkilöstön kouluttamista.

Palvelun maksullisuus

Asiakasmaksu perustuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuohjeeseen.

Miten saat palvelua?

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsee lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä ravitsemuksen erityisosaamista vaativissa tilanteissa.

Asiointikanavat

Kaarinan pääterveysasema