Hyppää pääsisältöön

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Avainsanat:

Sovittelu on vapaaehtoinen ja maksuton palvelu rikoksen tai riidan osapuolille. Siinä koulutetut puolueettomat sovittelijat auttavat osapuolia kohtaamaan toisensa ja käsittelemään asian rakentavasti. Sovittelijat ovat vaitiolovelvollisia eli he eivät saa kertoa sovittelun tapahtumista muille. Sovittelussa osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun. Sovittelussa voidaan sopia mahdollisten vahinkojen korvaamisesta.

Sovittelutapaamisessa osapuolet voivat puhua välillään tapahtuneesta rikoksesta tai riidasta. He voivat kertoa toisilleen kokemuksistaan ja tunteistaan. Sovittelijat ja osapuolet käsittelevät esimerkiksi vahinkoja ja haittoja, joita rikos tai riita on aiheuttanut. Osapuolet voivat sopia, miten vahingot korvataan. Sovituista asioista voidaan laatia kirjallinen sopimus sovittelijoiden avustuksella.

Mikäli sopuun pääseminen osoittautuu mahdottomaksi, osapuolet ja sovittelutoimisto voivat keskeyttää sovittelun milloin tahansa.

Sovittelutoimiston toimipisteet sijaitsevat Turussa, Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimistolle rikoksen tai riidan osapuoli, huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen.

Jos kyseessä on väkivaltaa sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen, vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen, vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovitteluun ryhtymisestä.

Miten saat palvelua?

Ota yhteyttä sovittelutoimistoon asian vireille saattamiseksi. Riita-asiassa voit tehdä suoraan aloitteen sovittelutoimistolle. Rikosilmoitusta ei silloin tarvita.

Aloitteen sovittelusta voi tehdä myös poliisi, syyttäjä, viranomainen tai alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja. Lähisuhdeväkivalta-asiassa vain poliisi tai syyttäjä voi tehdä aloitteen sovittelulle.

Sovittelutoimiston ohjaajat ja vastuuhenkilö arvioivat, soveltuuko riita tai rikos sovitteluun. He käyttävät arvioinnissaan laissa säädettyjä perusteita. Sovittelutoimisto ottaa yhteyttä osapuoliin, järjestää tarvittaessa erillistapaamiset ja hankkii asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat.

Sinustako sovittelija?

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto etsii hyvät vuorovaikutustaidot omaavia, muiden ihmisten auttamisesta ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneita vapaaehtoisia.

Asiointikanavat