Hyppää pääsisältöön

Sosiaaliasiamies

Avainsanat:
Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii sosiaalihuollon asiakkaiden edun turvaajana. Jos olet tyytymätön saamaasi sosiaalihuollon palveluun tai kohteluun, voit selvittää asiaa yhdessä sosiaaliasiamiehen kanssa. Hän avustaa tarvittaessa esimerkiksi sosiaalihuollon palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tätä palvelua 1.1.2023 alkaen.

Ohje

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi sosiaaliasiamieheen, kun tarvitset neuvontaa ja opastusta sosiaalitoimeen liittyvissä kysymyksissä tai apua muistutuksen teossa.

Asiointikanavat