Hyppää pääsisältöön

Sosiaalinen luototus

Avainsanat:

Sosiaalisin perustein myönnettävä luototus on yksi vaihtoehto ratkaista taloudellisia ongelmia, estää ylivelkaantumista ja syrjäytymistä sekä tukea itsenäistä pärjäämistä yhteiskunnassa.

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pienituloisille ja vähävaraisille, mutta maksukykyisille asukkaille, jotka eivät saa perusteltuun tarpeeseensa muuta luottoa kohtuullisin ehdoin. Sosiaalinen luotto on pankkilainaan verrattavissa oleva luotto takaisinmaksuehtoineen. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi:

  • kodin hankintoihin
  • työllistymisen tai kuntoutumisen tueksi
  • asumisen turvaamiseen
  • kriisitilanteiden ratkaisemiseksi.

Sosiaalinen luotto ei vaikuta mahdollisuuteesi saada toimeentulotukea. Pyrimme ehkäisemään sen avulla taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään itsenäistä arkeasi.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Luoton saamisen edellytyksiä ovat:

* sinun on kyettävä perustelemaan, millä tavalla luotto kohentaisi elämänlaatuasi ja taloudellista tilannettasi
* maksukykysi riittää luoton takaisinmaksuun 
* tilanteesi on vakiintunut
* sinulla ei ole muuta mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa 
* sinulle ei jää sosiaalisen luoton lisäksi muita voimassa olevia velkoja 
* pystyt näyttämään kykysi hoitaa luottoa (voimme edellyttää etukäteissäästämistä) 
* toimitat kaikki pyydetyt tositteet (tulot, menot ja velat) luoton hakemisen yhteydessä.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi:

* talouden hallintaan saattamiseen  
* velkakierteen katkaisemiseen  
* kodin hankintoihin  
* kuntoutumisen ja työllistymisen edistämiseen  
* asumisen turvaamiseen
* sosiaalisen kriisin ylittämiseen.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää myös sakkoihin ja rikosperusteisiin korvauksiin, jos luotto edistää hakijan kuntoutumista ja liittyy osana hakijan kanssa sovittuun palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan.   

Sosiaalista luottoa ei myönnetä esimerkiksi, jos:   

* tarvitsemasi summa on yli 15 000 euroa
* käytettävissäsi olevat tulot eivät riitä luoton hoitamiseen
* voit saada kohtuuehtoista luottoa normaaleilta markkinoilta
* et ole tulojesi tai omaisuutesi perusteella pienituloinen
* sinulla on voimassa oleva velkajärjestely tai sosiaalinen luotto
* tilanteesi ei ole riittävän vakiintunut
* tilanteessasi hakeutuminen yksityishenkilön velkajärjestelyyn olisi tarkoituksenmukaisempaa.  

Sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoiminnan rahoittamiseen. Sosiaalista luottoa voidaan kuitenkin harkinnan mukaan myöntää yrittäjän henkilökohtaisen talouden hallintaan.

Päätöksentekohetkellä sosiaalisella luototuksella ei ole käytettävissä pääomaa luoton myöntämiseen.  

### Määrä ja lainaehdot:
Sosiaalisen luoton lainamäärä on vähintään 200 euroa ja enintään 15 000 euroa. Laina-aika on korkeintaan viisi vuotta lainan myöntöhetkellä.

Sosiaalisesta luotosta perittävä korko on maksimissaan korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu Suomen Pankin vahvistama viitekorko, kuitenkin vähintään 0. Korko tarkistetaan 6 kuukauden välein. Sosiaalisesta luotosta ei peritä muita luottokustannuksia (toimitusmaksua ja järjestelypalkkiota).   

Jos sosiaaliseen luottoon liittyvää luottosopimuksessa sovittua maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään vuotuista viivästyskorkoa enintään korkolain 4 §:n mukaan eräpäivästä lukien.  

Miten saat palvelua?

Sosiaalisen luototuksen hakeminen käynnistyy aina soittamalla sosiaalisen luototuksen puhelinnumeroon.

Alkukartoitus tehdään jo puhelimessa, jonka jälkeen varataan mahdollisesti tapaamisaika. Käsittelyn pituus vaihtelee asiakaskohtaisesti. Pääsääntöisesti käsittely kestää 1–3 kuukautta.

Tarvittavat laskemat ja liitteet:

* Maksuvaralaskelmassa käydään läpi kuukausittaiset tulosi ja menosi. Luoton saamiseksi sinulla tulee olla riittävästi maksuvaraa eli maksukykyä. Maksuvaralaskelmalla varmistetaan, että sinulle jää tarpeeksi rahaa välttämättömiin elinkustannuksiin sekä sosiaalisen luoton lyhentämiseen ja korkokuluihin. Jos luottopäätöksessä todetaan, että maksuvara ei riitä niin silloin on arvioitu, että hakija ei pysty suoriutumaan velan lyhennyksistä.

* Luottorekisteriotteet tarvitaan, jotta pystymme arvioimaan todellisen taloustilanteesi ja pystymme laatimaan maksuvaralaskelman.

Ohjeet luottorekisteriotteiden maksuttomaan tilaamiseen: www.takuusaatio.fi.

Lisätietoa sosiaalisen luoton hakemisesta ja myöntämisestä

Asiointikanavat