Hyppää pääsisältöön

Tahdosta riippumaton erityishuolto, vaativat vammaispalvelut

Avainsanat:

Erityishuoltolain mukaan henkilö voidaan määrätä hänen tahdostaan riippumatta hoitotarpeen arviointiin. Tällöin

  • hän todennäköisesti vakavasti vaarantaa terveytensä tai turvallisuutensa tai muiden terveyden ja turvallisuuden
  • hänen hoitoaan ja huolenpitoaan ei voida järjestää muulla tavoin
  • hän ei kykene tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia ratkaisuja eikä ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia.

Tahdosta riippumaton hoidontarpeen arviointi määrätään moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmälle suunnatun hakemuksen perusteella.

Tutkimusjakso voi kestää enintään 14 vuorokautta. Sen aikana lääkäri, psykologi ja sosiaalityöntekijä sekä tarvittaessa muut sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt tekevät tarvittavat tutkimukset ja henkilö saa tarvitsemaansa ympärivuorokautista tukea ja hoitoa.

Tutkimusjakson aikana päätetään, määrätäänkö henkilö tahdosta riippumattomaan hoitoon. Tahdosta riippumattomaan hoitoon voidaan määrätä korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Palvelun maksullisuus

Lisätietoja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuista: https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/…

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Erityishuoltolain mukaan henkilö voidaan määrätä hänen tahdostaan riippumatta hoitotarpeen arviointiin. Tällöin

  • hän todennäköisesti vakavasti vaarantaa terveytensä tai turvallisuutensa tai muiden terveyden ja turvallisuuden
  • hänen hoitoaan ja huolenpitoaan ei voida järjestää muulla tavoin
  • hän ei kykene tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia ratkaisuja eikä ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia.

Miten saat palvelua?

Henkilö voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan tutkimukseen päätöksiä tekevän vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmälle suunnatun hakemuksen perusteella.

Voit kysyä hakemuksesta lisää vaativien vammaispalvelujen johtavilta sosiaalityöntekijöiltä. Heidän puhelinnumeronsa ovat Vaativien vammaispalvelujen palveluohjaus -sivulla.

Hakemuksen on oikeutettu tekemään henkilön laillinen edustaja taikka hänen omaisensa tai muu läheisensä. Hyvinvointialueella hakemuksen voi tehdä myös vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät, alueelliset vammaispalvelupäälliköt ja palvelualuepäälliköt.

Ennen tutkimukseen määräämistä on selvitettävä henkilön oma mielipide. Henkilön huoltajaa tai muuta laillista edustajaa on kuultava ennen tutkimukseen määräämistä.

Asiointikanavat