Hyppää pääsisältöön

Toimintaterapiapalvelut

Avainsanat:
Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea sinua omassa arjessasi. Terapialla pyritään vaikuttamaan toimintamahdollisuuksiisi, joita mahdollisesti rajoittavat erilaiset kehitykselliset häiriöt, sairaudet, vammat, ikääntyminen tai muut toimintakykyyn vaikuttavat asiat.

Lasten toimintaterapia on tarkoitettu lapselle, jolla on haasteita esim. motorisissa taidoissa, omatoimisuustaidoissa, leikkitaidoissa, hahmottamisessa tai aistitiedon käsittelyssä. Toimintaterapiassa arvioidaan lapsen kykyä toimia kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Aikuisten toimintaterapia on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut sairauden, vamman tai elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Toimintaterapialla tuetaan päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia valmiuksia ja taitoja etsimällä ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Toimintaterapiassa tehdään tarpeen mukaan myös apuväline- ja asunnonmuutostyöarviointeja.

Ensimmäisillä toimintaterapiakäynneillä arvioidaan mahdollinen terapian tarve, kuntoutusjakson pituus ja aloitusajankohta. Terapian tavoitteet suunnitellaan asiakaslähtöisesti yhdessä sinun ja lähiympäristösi kanssa. Terapeutin kanssa tehtävien harjoitteiden ohella kotiharjoittelu on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Palvelun maksullisuus

Asiakasmaksu perustuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksuohjeeseen. Yksilökäynti 11,60 €/kerta, ryhmäkäynti maksuton. Toimintaterapia on maksuton alle 18-vuotiaalle.

Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta 51,50 €/kerta.

Apuvälinetarpeen arviokäynnit ovat maksuttomia silloin kun niihin ei sisälly muuta ohjausta tai terapiaa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Toimintaterapiaan ohjaudutaan terveydenhuollon ammattilaisen arvion perusteella ja ohjaamana.

Miten saat palvelua?

Ota yhteyttä oman asuinkuntasi neuvolaan tai kouluterveydenhoitoon (lapset) tai terveyskeskukseen (aikuiset).

Asiointikanavat

Kaarinan pääterveysasema

Mynämäen terveyskeskus

Pääterveysasema, Salo

Terveysasema, Somero