Hyppää pääsisältöön

Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot

Avainsanat:

Lapsen ja erillään asuvan vanhemman tapaaminen tai lapsen vaihto vanhemmalta toiselle voidaan perustellusta syystä määrätä tai sopia valvotuksi tai tuetuksi. Toiminnalla huolehditaan lapsen turvallisuudesta tapaamisen aikana ja vahvistetaan lapsen oikeutta tavata muualla asuvaa vanhempaansa.

Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy turvallisesti vanhemmalta toiselle. Vaihto voidaan järjestää tapaamispaikassa myös siten, että vanhemmat eivät kohtaa lainkaan. Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Työntekijä tukee lasta ja vanhempaa tarpeen mukaan ja seuraa tapaamisen kulkua. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Tapaamiset voidaan vahvistaa valvotuiksi vain, jos tuetut tapaamiset tai valvotut vaihdot eivät ole riittäviä tukitoimia. Tapaamisen keskeyttäminen kuuluu valvojan velvollisuuksiin, jos tapaaminen tai vaihtotilanne on lapselle turvaton, esimerkiksi jos vanhempi käyttäytyy aggressiivisesti tai tulee tapaamiseen päihtyneenä.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Palveluohjaus tapahtuu perheoikeudellisissa palveluissa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella sosiaalihuoltolain mukaiset tuetut ja valvotut tapaamis- ja vaihtopalvelut on alueellisesti kilpailutettu. Palvelu on tarkoitettu Varsinais-Suomen alueella asuvan lapsen ja hänen vanhempansa tapaamisten toteuttamiseen. Palvelu on sosiaalihuoltolain mukaisesti asiakkaalle maksutonta. Tapaamisista ja vaihdoista laaditaan aina tapaamisraportti. Vanhemmat voivat saada raportit itselleen rekisteritietoja pyytämällä ne Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kirjaamosta.

Miten saat palvelua?

Palvelun saaminen edellyttää aina joko tuomioistuimen päätöstä tai lastenvalvojan vahvistamaa tapaamissopimusta.

  1. Tuomioistuimen päätös/vahvistama sovinto

Jos tapaamisista on tuomioistuimen päätös/sovinto, tulee vanhempien olla yhteydessä palvelun järjestäjään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen perheoikeudellisissa palveluissa. Tapaamisten järjestäminen käynnistyy, kun vanhemmat toimittavat tapaamisia koskevan päätöksen/sovinnon perheoikeudellisiin palveluihin. Yksikön tapaamispaikkakoordinaattori etsii päätöksen/sovinnon mukaisiin tapaamisiin tapaamispaikan. Tämän jälkeen yksikön lastenvalvoja tekee asiassa palvelupäätöksen palvelun myöntämisestä, joka lähetetään molemmille vanhemmille postitse kotiin. Päätöksessä kerrotaan tapaamispaikka ja sen yhteystiedot. Vanhemmat varaavat itse tutustumiskäynnin ja tapaamisajat suoraan tapaamispaikan kanssa.

  1. Lastenvalvojan vahvistama sopimus

Vanhemmat voivat sopia tapaamissopimusneuvotteluissa lapsen ja vanhemman välisistä tuetuista/valvotuista tapaamisista tai valvotuista vaihdoista. Lastenvalvoja toimittaa vahvistetun tapaamissopimuksen perheoikeudellisten palveluiden tapaamispaikkakoordinaattorille. Tapaamispaikan löydyttyä yksikön lastenvalvoja tekee asiassa palvelupäätöksen palvelun myöntämisestä, joka lähetetään molemmille vanhemmille postitse kotiin. Päätöksessä kerrotaan tapaamispaikka ja sen yhteystiedot. Vanhemmat varaavat itse tutustumiskäynnin ja tapaamisajat suoraan tapaamispaikan kanssa.

Lisätietoja

Tuomioistuimen päätöksen/vahvistaman sovinnon voi toimittaa postitse:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Perheoikeudelliset palvelut/Tapaamispaikkapalvelu
PL 670
20101 Turku

Asiointikanavat