Hyppää pääsisältöön

Veteraanikuntoutus

Avainsanat:

Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea ne veteraanit, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja joilla ei ole oikeutta saada kuntoutusta jonkin muun lain perusteella. Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa. Aviopuoliso voi myös osallistua päiväkuntoutukseen yhdessä rintamaveteraanin kanssa.

Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 10 % tai enemmän, saavat vastaavat edut sotilasvammalain nojalla. Siksi he eivät voi saada rintamaveteraaneille tarkoitettua kuntoutusta.

Alueelliset veteraanineuvojat neuvovat ja ohjaavat palveluihin hakeutumisessa.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Kuntoutusvaihtoehdot:

  • laitoskuntoutus
  • päiväkuntoutus
  • avokuntoutus
  • jalkahoito

Kuntoutushakemuksen voi tehdä:

  • rintamaveteraani itse tai hänen valtuuttamansa henkilö
  • rintamaveteraanin omainen
  • sosiaali- ja terveysviranomainen

Miten saat palvelua?

Lisätietoja ja ohjeita saat asuinkuntasi veteraanineuvojalta, jonka yhteystiedot löydät oman kuntasi asiointikanavan kautta.

Asiointikanavat