Hyppää pääsisältöön

Työterveyspalvelut

Työterveyshuollon tavoitteena on edistää turvallista ja terveellistä työympäristöä, työntekijöiden työ- ja toimintakykyä, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä sekä työyhteisön toimintaa yhteistyössä työnantajan ja työntekijän kanssa.

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) velvoittaa työnantajaa järjestämään henkilöstölle lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista. Yrittäjän ja muun omaa työtä tekevän on mahdollista hankkia työterveyspalvelut myös itselleen.

Työnantaja voi järjestää työterveyspalvelut itse tai hankkia ne hyvinvointialueelta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai muulta palvelujen tuottajalta.

Työterveyshuolto Varhassa

Uudenkaupungin työterveyshuoltoyksikkö tuottaa lakisääteiset, ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen työnantajille, yrittäjille, maatalousyrittäjille ja muille omaa työtä tekeville, jotka ovat tehneet näistä palveluista yksikön kanssa sopimuksen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiden työterveydenhuollosta löydät ajantasaiset tiedot Varhan intranet-sivuilta varha.sharepoint.com.

Työterveyspalveluiden uutisia