Hyppää pääsisältöön

Työterveyshuoltopalveluiden hankinta

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) velvoittaa työnantajaa järjestämään henkilöstölleen työterveyshuollon, kun työntekijöitä on yksi tai enemmän riippumatta tehtävistä työtunneista tai työsuhteen kestosta. Lakisääteinen työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää. Sairaanhoitopalvelut eivät kuulu lakisääteisen työterveyshuollon piiriin, vaan sen järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Työterveyshuoltolain ohella työterveyshuollon toiminnan tulee perustua hyvään työterveyshuoltokäytäntöön (VNa708/2013).

Työterveyshuollon toteutumista työpaikoilla valvoo työsuojeluviranomainen.

Työnantaja voi päättää mistä ja minkä laajuisena työterveyshuoltopalvelut hankitaan. Lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on minimi. Palvelujen tulee olla kaikille työntekijöille yhdenvertaiset.

Työterveyspalveluja voi hankkia yksityiseltä terveydenhuoltopalveluita tuottavalta yksiköltä, hyvinvointialueilta tai työnantaja voi järjestää palvelut myös itse tai yhdessä toisen/toisten työnantajien kanssa.

Sopimus työterveyspalveluista

Palvelujen hankinnasta päätettyään työnantaja tai yrittäjä ottaa yhteyttä haluamaansa palveluntuottajaan.  Palveluista laaditaan sopimusasiakirja palveluntuottajan ja palvelun tilaajan kesken.  Lakisääteisten palvelujen lisäksi tulee sopia niiden käytännön toteutuksesta ja seurannasta.

Mikäli on sovittu myös vapaaehtoisesti järjestettävästä sairaanhoito- tai muista palveluista, ne tulee näkyä myös sopimusasiakirjassa. Lakisääteiset palvelut ja vapaaehtoiset sairaanhoito- tai muut palvelut tulee hankkia samalta palveluntuottajalta.

Kela korvaa osan työterveyspalvelujen kustannuksista. Kelan korvausperusteisiin on hyvä tutustua jo sopimusta tehtäessä.