Hyppää pääsisältöön

Elintapaohjaus

Elintapaohjauksen laaja sisältö kattaa mm. liikkumisen, ravitsemuksen, uniterveyden, savuttomuuden/nikotiinittomuuden, päihteettömyyden sekä kulttuurihyvinvoinnin. Elintapaohjaus voidaan toteuttaa yksilöille tai ryhmälle ja siinä voidaan hyödyntää myös sähköisiä palveluita.

Elintapaohjauksen tiimi suunnittelee ja arvioi elintapaohjauksen ja palveluketjujen käytäntöjä sekä edistää elintapaohjauksen, kulttuurihyvinvoinnin ja planetaarisen terveyden tunnettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Elintapaohjauksen onnistuneessa toteuttamisessa on huomioitava monialaisuus. Terveydenhuollon toiminnan rinnalla tärkeä rooli on myös mm. kunnallisilla, kolmannen sektorin ja yksityissektorin toimijoilla. 

Elintapojen muutoksen tukemisessa on keskeistä tunnistaa elintapamuutosta tarvitseva henkilö, ottaa elintavat puheeksi, motivoida muutokseen, tukea muutoksessa ja ohjata tarvittaviin palveluihin sekä seurata hoitopolun onnistumista. Kehittäminen kattaa koko tämän kokonaisuuden.

Elintapaohjauksen tiimin tehtävät