Hyppää pääsisältöön

Mielen hyvinvoinnin edistäminen

Mielen hyvinvoinnin edistäminen on toimintaa, joka tukee hyvän mielenterveyden toteutumista ja jonka tavoitteena on vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen.

Mielenterveyttä voidaan vahvistaa yhteiskunnan konkreettisilla toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi vanhemmuuden tukeminen, kiusaamisen vastainen työ, harrastusmahdollisuuksien luominen kaikille, yksinäisyyden ehkäisy ja elinympäristön turvallisuudesta huolehtiminen. Asukas- ja järjestötoiminnalla sekä kunnilla on merkittävä rooli mielenhyvinvointia edistävässä työssä.  

Mielen hyvinvointia suojaavia tekijöitä

  • Terveellinen ruoka
  • Liikunta
  • Riittävä ja laadukas uni
  • Päihteettömyys
  • Osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemukset  

Mielen hyvinvoinnin edellytykset luodaan yhdessä

Vastuu mielenhyvinvoinnin edistämisestä ja häiriöiden ehkäisemisestä kuuluu kaikille yhteiskunnan toimijoille. Varsinais-Suomen hyvinvointialue yhdessä kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa pyrkii tarjoamaan alueen asukkaille mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja mielekkään arjen rakentamiseen.  

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on mukana yhdessä THL:n, Jyväskylän yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa mielenterveyden edistämisen osaamisen, kyvykkyyden ja yhteistoimijuuden vahvistaminen –tutkimushankkeessa. Hankkeessa tuotetaan yhteiskehittämisen menetelmin mielenterveyden edistämisen osaamisen, roolien ja tehtävien sisällöt. Hyvinvointialue tukee alueen kuntia ja muita toimijoita mielen hyvinvoinnin edistämisen toimissa yhteisten tavoitteiden ja toimien mukaisesti.  

Mielen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä:

Jenni Tähkävuori

jenni.tahkavuori@varha.fi