Hyppää pääsisältöön

Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät

Virtuaalinen sote-keskus, digitaalisten etäpalveluiden hallinta

Kokonaisuudessa toteutetaan suunnitelma hyvinvointialueelle alueellisen virtuaalisen sote-keskuksen sisällöistä, toimintaprosesseista sekä teknisistä ratkaisuista. Suunnittelu- ja kehittämistyö on jatkoa  Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa tehdylle kehittämiselle.

Palveluihin ohjaus

Pirstaleisten järjestelmien johdosta hyvinvointialue tarvitsee yhtenäisen alueellisen palveluihin ohjaavan järjestelmän, jossa eri palvelualueiden palveluohjauksen asiantuntijat voivat käsitellä, seurata ja ohjata asiakkaat tarvitsemiinsa palveluihin.

Palveluihin ohjautumisen ratkaisut hallinnoivat digitaalisia tai puhelimitse saapuvia yhteydenottoja moniammatillisesti eteenpäin hyvinvointi-alueen, palvelualueiden, tiimien tai ammattilaisten välillä. Kokonaisuudessa on tarkoitus jatkaa jo rakenneuudistushankkeessa aloitettua ja RRP-ohjelman ensimmäisen vaiheen työtä sekä varmistaa tehdyn työn jatkuvuus.

Mobiilikirjaus- ja etäseuranta-ratkaisujen yhteentoimivuus

Yhtenäisten käytäntöjen luominen mobiilikirjausten ja etäseurantaratkaisujen integrointiin osaksi muuta tietojärjestelmäkokonaisuutta.