Hyppää pääsisältöön

Erikseen määriteltyjen digitaalisten toimintamallien käyttöönotto ja jalkauttaminen

Varsinais-Suomessa on käytössä vain vähän alueellisia sähköisiä terveydenhuollon palveluita, ja niitä hallitaan sekä tuotetaan hajautetusti.

Kehitämme hankkeen aikana alueellisesti ja kansallisesti yhdenmukaisia digitaalisten etäpalveluiden palveluketjuja, -alustoja ja toimintamalleja perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Tavoitteemme on tehostaa oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja asuinpaikasta riippumatonta saatavuutta. Teemme yhteistyötä muiden hyvinvointialueiden sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Yhteystiedot

Janne Mutanen
Kehittämispäällikkö
janne.mutanen@varha.fi

Kalle Hjerppe
Kehittämispäällikkö
kalle.hjerppe@varha.fi