Hyppää pääsisältöön

Lasten ja nuorten toimintakyvyn ja elämänlaadun mittaaminen sote-palvelujärjestelmässä (PROMIS)

Kokonaisuudessa tuodaan käyttöön yhtenäinen kansallinen mittausjärjestelmä lasten ja nuorten terveyspalveluihin.

Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten elämänlaadun ja toimintakyvyn mittaamista sekä hoitojen vaikuttavuustiedon raportointia PROMIS-mittaristolla, jonka käännös- ja validointityö sekä pilotointi toteutetaan hankeen aikana. Näin saadaan tasalaatuista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa palvelujärjestelmän kehittämisen tueksi.

PROMIS-CAT menetelmän pilotointi toteutetaan Turun ja  Helsingin yliopistosairaaloiden (TYKS, HUS) yhteistyönä ja PROMIS-short forms validointi ja pilotointi TYKSin ja  THL:n PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System) -keskuksen yhteistyönä. 

Yhteystiedot

Päivi Lähteenmäki
Osastonylilääkäri, tutkija
paivi.maria.lahteenmaki@varha.fi