Hyppää pääsisältöön

Päätöksenteko ja hallinto

Hyvinvointialueen johtaminen jakaantuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Poliittiseen johtamiseen kuuluu strategisten tavoitteiden asettaminen ja päätöksentekoa ohjaavien linjausten tekeminen. Ammatillinen johtaminen on poliittisen päätöksenteon apuna toimivan valmistelu- ja täytäntöönpano-organisaation johtamista. Vaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa taloudesta ja toiminnasta ja käyttää ylintä hyvinvointialueen päätösvaltaa.

Esityslistahaku

Kokousasiakirjat löytyvät erillisestä järjestelmästä.

Pöytäkirjahaku

Aluevaltuuston ja aluehallituksen pöytäkirjat julkaistaan erillisessä järjestelmässä.

Ajankohtaista päätöksenteosta ja hallinnosta

Aluehallitus 26.3.2024: Kunnilta lausunnot sote-keskuspalveluista

Uutinen

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ja päätti, että kunnilta pyydetään…

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 12.3.2024

Uutinen

Varhan henkilöstölle valmistuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelmaa tehdään työnantajan ja henkilöstön edustajien yhteistyönä ja…

Varhan aluevaltuusto muutti hallintosääntöä

Uutinen

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluevaltuusto kokoontui keskiviikkona vuoden 2024 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa hyväksyttiin…

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 28.2.2024 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä

Uutinen

Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.