Hyppää pääsisältöön

Aluehallitus

Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian ja sen osana olevan palvelustrategian mukaisesti kokonaisuutena.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta, palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta, omistajaohjauksesta, henkilöstöpolitiikasta sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan järjestämisestä. Aluehallitus vastaa myös sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Aluehallituksessa on 15 jäsentä. Aluevaltuusto päättää aluehallituksen kokoonpanosta ja toimikaudesta. Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Aluehallituksen jäsenet

Varajäsenet ilmoitettu suluissa.

Esittelijä: Hyvinvointialuejohtaja

Sidonnaisuudet

Hyvinvointialueen keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa. Tällä pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sidonnaisuusrekisteri.

Aluehallituksen kokoukset

Vuoden 2024 kevätkaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin klo 13 seuraavasti:

 • 16.1.2024
 • 30.1.2024
 • 13.2.2024
 • 27.2.2024
 • 12.3.2024
 • 26.3.2024
 • 9.4.2024
 • 16.4.2024
 • 23.4.2024
 • 7.5.2024
 • 21.5.2024
 • 28.5.2024 (kokous peruttu)
 • 4.6.2024
 • 18.6.2024

Vuoden 2024 syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin klo 13 seuraavasti:

 • 13.8.2024
 • 27.8.2024
 • 10.9.2024
 • 24.9.2024
 • 8.10.2024
 • 22.10.2024
 • 5.11.2024
 • 19.11.2024
 • 3.12.2024
 • 17.12.2024