Hyppää pääsisältöön

Organisaatio

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen organisaatio on kuvattu hallintosäännössä.

Toimielinorganisaatio

Aluevaltuusto vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuuston alaisuudessa toimii tarkastuslautakunta ja aluevaalilautakunta.

Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallituksella on neljä jaostoa. Lisäksi hyvinvointialueella on neljä tulosalueiden lautakuntaa. Hyvinvointialueella on myös kansalliskielilautakunta sekä tulevaisuuden, tutkimuksen ja osaamisen neuvottelukunta.

Henkilöstöorganisaatio

Hyvinvointialueen ylimpänä viranhaltijana toimii hyvinvointialuejohtaja.

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen jakautumisesta tulosalueisiin. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminta jakautuu kuuteen tulosalueeseen: järjestämisen palvelut, konsernipalvelut, Tyks/sairaalapalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, ikääntyneiden palvelut sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitos/pelastuspalvelut.

Aluehallitus päättää tulosalueiden jakautumisesta tulosryhmiin. Hyvinvointialuejohtaja päättää tulosryhmien jakautumisesta palvelualueisiin ja palveluyksiköihin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen organisaatio.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ylätason organisaatio kaaviokuvana (1.1.2023 alkaen). Kuvan sisältö selitetty tekstimuodossa hallintosäännössä, joka on voimassa 1.1.2023 alkaen. Hallintosääntö löytyy sivulta Säännöt ja ohjeet.