Hyppää pääsisältöön

Sidonnaisuudet

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksien ilmoittamisesta säädetään Hyvinvointialuelain (611/2021) 89 §:ssä. Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamustoimen tai virkatehtävän hoitamisessa.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa sidonnaisuuksien muutoksesta kahden kuukauden sisällä siitä ajankohdasta, jolloin muutos on astunut voimaan.

Sidonnaisuuksista ja niiden muutoksista ilmoitetaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnalle, joka vastaa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden valvonnasta ja ylläpitää siihen liittyvää rekisteriä. Rekisteriin sovelletaan tietosuojalakia.

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tarkastuslautakunta
PL 52
20521 Turku

Lisätietoja:

Tarkastuslautakunnan esittelijä, arviointijohtaja Synnöve Niemi
Puh. 050 438 1826
Sähköposti: etunimi.sukunimi@varha.fi