Hyppää pääsisältöön

Talousarvio ja -suunnitelma

Talousarvio laaditaan kalenterivuosittain. Talousarviovuosi on taloussuunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen kolmen vuoden ajanjaksolla. Taseen kertynyt alijäämä on katettava kolmen vuoden kuluessa, muutoin valtiovarainministeriö voi käynnistää arviointimenettelyn.

 • Talousarvio ja -suunnitelma 2024-2026 perustuvat tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan.
 • Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa esitetään 270 miljoonan euron talouden tasapainotustoimia vuoden 2026 loppuun mennessä.
 • Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma hyväksyttiin aluehallituksessa joulukuussa 2023.
 • Ohjelma perustuu aluevaltuuston marraskuussa 2023 tekemään periaatepäätökseen.

Talousarviot ja -suunnitelmat

Talousarvio ja -suunnitelma 2024–2026

Talousarviossa 2024 tuotot yhteensä 371 M€

 • Myyntituotot ovat pääosin yliopistosairaalan palveluja muille hyvinvointialueille ja asiakkaille.
 • Maksutuottoihin sisältyvät vuoden 2024 alusta voimaan tulleen asiakasmaksuasetuksen muutokset.
 • Tukiin ja avustuksiin sisältyvät valtionavustusta 17,5 M€ toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen.
 • Muut toimintatuotot ovat pääosin vuokratuottoja sekä tutkimustoiminnan ulkopuolista rahoitusta.

Talousarviossa 2024 toimintakulut yhteensä 2 466 M€

 • Henkilöstökulut 53 % kustannuksista.
 • Palvelujen ostoista 64 % (469 M€) asiakaspalvelu- ja sosiaali- ja terveyspalveluostoja.
 • Muut toimintakulut ovat valtaosin toimitilojen ja laitteiden vuokrakuluja.