Hyppää pääsisältöön

Talousarvio ja -suunnitelma

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ensimmäinen talousarvio on laadittu varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tehtyyn tulo- ja menoarvioon liittyy runsaasti epävarmuuksia.

Hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvioesitys on noin 98,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Rahoituslakien muutosten toteutuessa taloussuunnitelman tasapainotustarve pienenisi noin 62,5 miljoonaan euroon. Alijäämä tulee kattaa taloussuunnitelmakauden eli vuoden 2025 loppuun mennessä ja vaatii toteutuakseen selkeän muutosohjelman.

Talousarvion toimintakulut ovat 2 336,2 miljoonaa euroa.

Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa on 1 931,7 miljoonaa euroa ja Varsinais-Suomen osuus koko maan rahoituksesta on 8,56 %.

Talousarvion vuosikate on 50,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lakiin hyvinvointialueiden rahoituksesta on valmisteilla muutoksia, joiden perusteella vuoden 2023 aikana oltaisiin tekemässä rahoituksen tarkistus kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua. Tämä niin sanottu kertaerä olisi mahdollista kirjata tilivuodelle 2023 talousarviomuutoksena.

Epäsuhta siirtyvän kustannuspohjan, hyvinvointialueen rahoituksen ja ennakoidun kustannuskehityksen välillä vaikeutti tasapainoisen taloussuunnitelman laadintaa. Taloussuunnitelmassa talouden tasapainon muodostamiseksi on ennakoitu todennäköinen valtionrahoituksen korjaus. Sen lisäksi suunnitelmakausien tasapaino edellyttää 62,5 miljoonan euron tasapainotusohjelmaa.

Ohjelman toteutussuunnitelmassa valmistellaan keinot, joilla tasapainon edellyttämä vaikuttavuus saavutetaan. Aluevaltuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa vuoden 2023 investointien pääpaino on palvelujen jatkuvuuden turvaamisen varmistavissa investoinneissa.