Hyppää pääsisältöön

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen rahoitus

Hyvinvointialueen rahoitus perustuu valtion rahoitukseen ja osin maksutuloihin.

Valtiovarainministeriö seuraa toimintaa ja taloutta sekä vastaa hyvinvointialueiden rahoituksen ja talouden sääntelystä ja arvioinnista. 
Hyvinvointialueet päättävät itsehallintonsa nojalla rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta. 
Rahoituksen taso kohdennetaan alueille laskennallisten kriteereiden perusteella ja tarkistetaan vuosittain. 

  • Varhan toimintatuotot yhteensä n. 371 milj. € 
  • Valtion rahoituksen suuruus Varhan talousarviossa on 2 069 milj. €.
  • Varsinais-Suomen osuus koko maan rahoituksesta on 8,6 %

Lisätietoa Valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Investoinnit

  • Hyvinvointialueiden on laadittava vuosittain investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista investoinneista ja niiden rahoituksesta.
  • Vuosia 2025–2028 koskeva investointisuunnitelma hyväksyttiin aluevaltuustossa joulukuussa 2023.
  • Valtioneuvosto päättää vuosittain hyvinvointialueelle seuraan vuoden lainanottovaltuuden eli valtuuden nostaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseksi.

Investointisuunnitelma 2024–2027

Investointisuunnitelma 2025–2028