Hyppää pääsisältöön

Biostatistiset palvelut

Lääketieteellisen tiedekunnan kliinisen laitoksen biostatistiikan yksikkö tarjoaa biostatistista neuvontaa Varhan ja Turun yliopiston tutkijoille.

Palvelut tutkijoille

Biostatistiikan palveluja ovat esimerkiksi

 • Tutkimuksen suunnitteluun sekä tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen osallistuminen. Tämä sisältää mm. statistisen näkökulman tutkimusasetelmaan, päämuuttujan ja muiden tärkeiden muuttujien valintaan, sekä otoskokolaskelman ja satunnaistamissuunnitelman tekemisen.
 • Neuvonta aineiston keruun suunnittelussa
 • Neuvonta datan käsittelyssä
 • Tilastollisten analyysien tekeminen ja ohjaus
 • Tilastollisten tulosten tulkinta ja tuloksista kirjoittaminen

Biostatistikosta tulee usein yksi tieteellisen julkaisun kirjoittajista. Hän tekee analyysejä ja kuvaajia sekä vastaa tilastollisen metodologian kirjoittamisesta ja osallistuu tuloksista kirjoittamiseen sekä vertaisarvioinnissa tulevien tilastollisten kysymyksien vastaamiseen.

Biostatistiikan opetus tutkijoille

Biostatistiikan yksikkö tarjoaa tutkijoille myös biostatistiikan opetusta Turun yliopistossa. Tutkijoille sopivia kursseja ovat mm.

 • PGS_1732 Kliinisen tutkimuksen statistiikan perusteet
 • PGS_1405 Tilastolliset perusanalyysit SPSS-ohjelmistolla
 • PGS_1568 Tilastollisten analyysien jatkokurssi SPSS-ohjelmistolla
 • PGS_1374 Statistical Thinking and Performing Basic Analyses Using JMP
 • PGS_1792 Tutkimusdatan keruu REDCap -järjestelmän avulla

Biostatistiikan neuvontaan valmistautuminen

 • Täysin uusissa neuvontapyynnöissä ota yhteyttä Eliisa Löyttyniemeen sähköpostilla. Liitä viestiin tutkimussuunnitelma. Jos olet työskennellyt jo aikaisemmin tietyn biostatistikon kanssa, voit ottaa yhteyttä suoraan häneen.
 • Jos tarvitset apua tilastollisissa kysymyksissä, ota yhteyttä yksikköön mahdollisimman varhain, mielellään jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.
 • Jos tarvitset apua vasta analyysivaiheessa, liitä viestiin tutkimussuunnitelman lisäksi lyhyt kuvaus aineistostasi, mahdollisimman tarkka kuvaus tutkimushypoteeseista ja mahdollisesti tilastollisen ohjelman tuottamia tulosdokumentteja.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Medisiina A, 2. krs, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku.

Biostatistikot

Eliisa Löyttyniemi eliisa.loyttyniemi@utu.fi

Tero Vahlberg tero.vahlberg@utu.fi

Saija Hurme saija.hurme@utu.fi

Mari Koivisto mari.koivisto@utu.fi

Terhi Kolari terhi.kolari@utu.fi

Helena Ollila helena.e.ollila@utu.fi

Lauri Sillanmäki lauri.sillanmaki@utu.fi

Bernd Pape bernd.pape@utu.fi

Tiia Rissanen tiia.m.rissanen@utu.fi