Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Monitorointipalvelut tutkijalähtöiselle tutkimukselle

Monitorointi on tutkimuksen laadunvarmistusta. Monitori tekee yhteistyötä tutkimusryhmän kanssa ja tukee tutkimusta. Päätutkijan vastuulla on järjestää tutkimuksen monitorointi. Tutkimuspalvelut tarjoavat maksullista monitorointipalvelua tutkijalähtöiselle tutkimukselle.

Monitoroinnilla varmennetaan, että
•    tutkittavien hyvinvointia ja oikeuksia suojellaan
•    raportoidut tutkimustulokset ovat tarkkoja ja täydellisiä
•    varmennettu lähdedokumentaatio raportoiduille tutkimustuloksille
•    tutkimuksen toteutus tapahtuu hyvää kliinistä tutkimustapaa, voimassa olevia säädöksiä ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa noudattaen

Monitorointisuunnitelma 

Monitoroinnista sovitaan tutkimuksesta vastaavan tutkijan ja monitorin välisellä sopimuksella.

Päätutkijan vastuulla on määritellä tarkoituksenmukainen monitoroinnin laajuus ja luonne.

Tämän tulee perustua mm. tutkimusprotokollan tavoitteisiin, tarkoitukseen, tutkimusasetelmaan, kokoon ja vastemittareihin.

Tutkimussuunnitelmaan kuvataan monitoroinnin strategia, menetelmät, kaikkien osapuolten vastuut ja vaatimukset.  Suunnitelman teko auttaa tunnistamaan riskit tutkimuksen kriittisissä prosesseissa ja tiedoissa. Järjestelmällinen ja riskiperustainen monitorointi pyrkii vähentämään ja hallitsemaan näitä.

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla jo yhteydessä Varhan monitoriin.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Rakennus 9; sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)varha.fi.

Susanna Helkkula, tutkimusmonitori, 050 409 9182