Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Tutkimuksessa noudatettavat periaatteet ja lainsäädäntö

Tälle sivulle on koottu Varhassa tieteellisen tutkimuksessa noudatettavia periaatteita ja aiheeseen liittyviä sitoumuksia

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2023 (HTK-ohje) ohjaa tieteellistä tutkimustyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Varsinais-Suomen hyvinvointialue on sitoutunut ohjeeseen ja haluaa edistää hyvää tieteellistä käytäntöä sekä varmistaa hyvän tieteellisen käytännön loukkausten asianmukainen käsittely.

Hyvän kliinisen tutkimustavan (GCP) periaatteet

Fimean määräyksen mukaan kaikki kliiniset lääketutkimukset (myös ns. tutkijalähtöiset kliiniset lääketutkimukset) on suunniteltava, suoritettava ja raportoitava hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteiden (Good Clinical Practice, GCP) mukaisesti.

Sukupuolten tasa-arvosuunnitelma (Gender Equality plan, GEP)

Sukupuolten tasa-arvosuunnitelma on rahoituskelpoisuuden edellytyksenä vuodesta 2022 alkaen Horisontti Eurooppa -ohjelmassa mm. kaikilta julkisyhteisöiltä, tutkimusorganisaatiolta ja korkea-asteen oppilaitoksilta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on valmistelussa ja sen valmistumiseen saakka noudatetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Taloudellisten eturistiriitojen huomiointi (Financial conflict of interest FCOI)  US Public Health Servicen rahoittamassa tutkimuksessa

US Public Health Services (ml. NIH) edellyttää taloudellisten eturistiriitojen (FCOI) huomioimista rahoittamassaan tutkimuksessa. Varha on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan "Taloudellisten eturistiriitojen huomiointi US Public Health Service:n rahoittamassa tutkimuksessa (mukaan lukien NIH-rahoitus)" -ohjetta. Ohjetta sovelletaan kaikkiin Varhan tutkijoihin, jotka osallistuvat US Public Health Servicen rahoittamiin tutkimusprojekteihin.

Tutkimusta koskeva lainsäädäntö

Tutkimuksen toteuttamisessa tulee noudattaa kansallista ja EU-lainsäädäntöä.