Hyppää pääsisältöön

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tälle sivulle on kerätty ohjeita ja yhteystietoja hyvään tieteellisen käytäntöön liittyen.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2023 (HTK-ohje) ohjaa tieteellistä tutkimustyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Varsinais-Suomen hyvinvointialue on sitoutunut ohjeeseen ja haluaa edistää hyvää tieteellistä käytäntöä sekä varmistaa hyvän tieteellisen käytännön loukkausten asianmukainen käsittely.

Hyvän tieteellisen käytännön vastainen toiminta

Hyvän tieteellisen käytännön vastainen toiminta rikkoo hyvän tieteellisen käytännön perusperiaatteita ja vahingoittaa tieteellisen toiminnan laatua, uskottavuutta, tekijyyttä ja yhteistyötä (TENK, 2023).

Hyvän tieteellisen käytännön vastainen toiminta jaetaan vilppiin ja piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsitteleminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Ilmoitus hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilystä tehdään tutkimus- ja kehitysjohtajalle kirjallisella ilmoituksella. Epäilyilmoitus tehdään käyttäen TENKin ilmoituslomaketta Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyn ilmoituslomake 2023. Lisätietoa ilmoituksen tekemisestä saa oman organisaation tutkimusetiikan tukihenkilöltä (ks. alla) ja TENKin verkkosivuilta (www.tenk.fi)

Epäilyilmoituksen käsittelyssä noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohjeen mukaista käsittelyprosessia.

Tutkimusetiikan tukihenkilöt

Tutkimusetiikan tukihenkilöt antavat henkilökunnalle luottamuksellista ja puolueetonta tietoa ja tukea erilaisissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tukihenkilöinä toimivat ylilääkäri Teijo Saari ja johtava asiantuntija Katariina Kauniskangas. Ensimmäisen yhteydenoton toivotaan tulevan sähköpostitse (etunimi.sukunimi@varha.fi). Tukihenkilöt saavat tehtäväänsä TENKin järjestämän koulutuksen.