Hyppää pääsisältöön

Varhan tutkimuslupa ja opinnäytetyön lupa

Kaikkiin hyvinvointialueella tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin tarvitaan Varhan lupa. Lupaa haetaan Varhan sähköisellä tutkimuslupahakemuksella Tuurella.

Jos tutkimus on toisiolain alainen tutkimus, jossa Varha on toimivaltainen lupaviranomainen, sisältää Varhan tutkimuslupa mahdollisesti myös tietoluvan.

Varhan tutkimuksen hallinnan sähköinen järjestelmä Tuure

Tuure on Varhan tutkimuksen hallinnan sähköinen järjestelmä. Tuuren kautta voit hakea tutkimuslupaa, muutosta olemassa olevaan tutkimuslupaan sekä ilmoittaa apurahan hallinnoinnista. Myöhemmin Tuureen tulee uusia ominaisuuksia, jotka liittyvät mm. sisäisiin tarjouspyyntöihin ja tutkimusten talousasioihin.