Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Tutkimuksen taloussuunnittelu ja laskutus Varhassa

Varhassa tutkija vastaa yrityslähtöisten tutkimusten budjetoinnista ja laskutuspyyntöihin tarvittavan materiaalin toimittamisesta Varhan laskentapalveluihin.

Tutkimuksen suunnittelu ja kustannusarvio

Toimeksiantajalähtöisissä tutkimuksissa käytetään yleensä useita Varhan sisäisiä palveluyksiköitä. Näitä ovat esimerkiksi Lääkehuolto, Tyks laboratoriot ja Tyks kuvantaminen (Yhteistyötahot tutkimusta tekeville yrityksille). Kustannusarvion laskemiseksi, palveluyksiköiltä tarvitaan tarjous. Tarjouspyyntölomakkeen voi täyttää joko Varhan toimiva tutkija, tutkimushoitaja tai toimeksiantajan edustaja.

Tutkija hyväksyy palveluyksiköiltä saadut tarjoukset ja tarjousten perusteella voidaan laskea tutkimuksen kustannusarvio Varhassa. 

Toimeksiantajalähtöisten tutkimusten yleiskustannus on 15 % ja tämä veloitetaan kaikista niistä kustannuksista, joita tutkimuksen takia Varhassa muodostuu (esim. käyntimaksut, asiakasmaksut, tutkijanpalkkiot, sisäisten palveluyksiköiden maksut ja tutkittavien matkakustannukset).

Toimeksiantajan tulee korvata tutkimuksesta johtuvat normaalihoidosta ylimääräiset käynnit ja toimenpiteet. Käynnin hinta muodostuu asiakasmaksusta (Varhan käyntimaksut), käyntihinnasta, palveluyksiköiden kustannuksista (esim. laboratorionäytteet ja kuvantamiset) sekä tutkijoiden ja tutkimushoitajien palkkioista. Jos tutkimussuunnitelmaan sisältyvä käynti on osa tutkittavan/potilaan normaalia hoitoa, maksaa potilas pääsääntöisesti itse asiakasmaksun ja potilaan kunta käyntihinnan. Tutkimuskäynnin käyntihinta vaihtelee Varhan eri tulosalueilla.

Tutkimuslaskutus

Vastuullinen tutkija vastaa siitä, että tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset (ml. yleiskustannus) laskutetaan toimeksiantajalta ja että laskutusta varten tarvittavat tiedot toimitetaan laskentapalveluille.  Laskutuspyyntöjen tulee perustua toimeksiantajan kanssa allekirjoitettuun sopimukseen.  

Varhan intraan on kerätty ohjeita vastuullisille tutkijoille toimeksiantajalähtöisiin tutkimuksiin liittyen Yrityslähtöiset tutkimukset (sharepoint.com) (vaatii kirjautumisen Varhan tunnuksilla).

Yhteystiedot

Tutkimuksen suunnittelu: turkucrc(at)varha.fi 

Tutkimuslaskutus: Researchinvoicing(at)varha.fi