Hyppää pääsisältöön

Valvontakeskus

Hyvinvointialueen tulee ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvaa sekä yksityistä että julkista sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoa. Hyvinvointialueen valvonta- ja ohjausvelvoitteen käytännön toteuttamisesta vastaa valvontakeskus.

Valvontakeskus järjestää keskitetysti sekä julkisen että yksityisen palveluntuotannon ennakoivan, toiminnan aikaisen suunnitellun sekä reaktiivisen valvonnan ja ohjauksen. Valvontakeskus toimii myös osaamiskeskuksena, tuottaen valvonnan ja omavalvonnan asiantuntija sekä koulutuspalvelu palveluntuottajille. Valvontakeskuksessa tuotetaan lisäksi näyttöön sekä tutkimukseen perustuvaa tietoa valvonnan vaikuttavuudesta sekä palveluntuotannon laadusta ja turvallisuudesta.

Valvontakeskuksen esihenkilönä toimii kumppanuuspäällikkö.