Hyppää pääsisältöön

EU/ETA-maiden ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneiden harjoittelu

Henkilö, joka on suorittanut lääkärin tutkinnon muussa kuin EU- tai ETA-valtiossa, voi toimia Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä vain Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) luvalla tai laillistuksella.

Ammatinharjoittamisluvan tai -oikeuden saamiseksi lääkärin on suoritettava Valviran määräämä palvelu eli harjoittelu, lisäopinnot ja kuulustelu. Näin varmistetaan, että lääkärin pätevyys vastaa Suomessa saatavaa vastaavaa koulutusta ja että hänen kielitaitonsa on riittävä.