Hyppää pääsisältöön

Opiskelijapalaute

Palaute harjoittelujaksostasi on tärkeää. Haluamme kehittää jatkuvasti oppimisympäristöjämme ja opiskelijaohjaustamme.

Palautteen avulla pystymme tukemaan mahdollisimman hyvin opiskelijoita saavuttamaan sosiaali- ja terveysalan nykyiset ja tulevat ammattitaidon vaatimukset. Muistathan tämän vuoksi antaa meille palautetta harjoittelujaksostasi täyttämällä opiskelijaohjauksen laatukyselyn.

Vastaa kyselyyn

Vuonna 2023 ohjatut terveysalan opiskelijat (N=1288) arvioivat opiskelijaohjauksemme ja oppimisympäristömme laadun tasolle 8,87 (asteikko 1–10). 

Opiskelijapalautteet pylväsdiagrammina

Opiskelijaohjauksen laatukysely

Kiitos palautteestasi!

Laatukysely koostuu opiskelijaan, opintoihin ja harjoitteluyksikköön liittyvistä kysymyksistä. Näiden lisäksi kartoitetaan harjoitteluyksikköön ja ohjaukseen liittyviä asioita CLES-mittariin modifioiduilla kysymyksillä (© 2002 Saarikoski). Tietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää tutkimus- ja julkaisutoiminnassa.

Pyydämme sinua, joka olet ollut Varsinais-Suomen hyvinvointialueella harjoittelujaksolla, arvioimaan kyselylomakkeen avulla harjoittelujaksoasi viimeisellä harjoitteluviikollasi. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen ja laatuun.

Kiitos vastauksestasi!