Hyppää pääsisältöön

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta ja valvonta

HUOM! Tämä sivu koskee 31.12.2022 lakkautettua Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä.

Kuntayhtymän toiminnan valvomiseksi valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan, jonka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuuston jäseniä.

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain mukaisesti kuntayhtymän toimintaa. Se arvioi, toteutuvatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa kevätkaudella valtuustolle arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntayhtymän hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista asianomaisten selitys ja hallituksen lausunto.

Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja hallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Esittelijä ja sihteeri
Synnöve Niemi, kuntayhtymätarkastaja
Puh. 02 313 3606, matkapuh. 050 438 1826
Sähköposti: synnove.niemi@varha.fi