Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 1, Paimio

Keywords:

Contact information and opening hours

Visiting address

Naskarlanraitti 3
21520 NASKARLA
Kuntoutuskeskuksen ensimmäinen kerros

Opening hours

Always open
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 1 (Nepsy 1) tarjoaa neuropsykiatrista kuntoutusta aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä tai kehitysvamma. Kuntoutujilla voi olla myös vaativia erityistarpeita autismin kirjon häiriöihin, mielenterveyteen tai haastavaan käyttäytymiseen liittyen.

Yksikkö tarjoaa sekä lyhyt- että pitkäkestoisia neuropsykiatrisia kuntoutusjaksoja. Lyhytaikainen jakso kestää 1–3 kuukautta, pitkäaikainen kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Kuntoutuja saa ympärivuorokautista tukea oman arkielämänsä suunnitteluun ja toteutukseen.

Kuntoutus sisältää myös lääketieteelliset tutkimukset ja lääkehoidon suunnitelman. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, toimintatapoja ja tukikeinoja asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen. Kuntoutus on moniammatillista yhteistyötä, johon osallistuvat muun muassa sairaanhoitajat, lähihoitajat, lääkärit ja fysioterapeutit.

Yksikkö sijaitsee Paimion kuntoutuskeskuksen (vaativat vammaispalvelut) ensimmäisessä kerroksessa.