Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 2, Paimio

Keywords:

Contact information and opening hours

Visiting address

Naskarlanraitti 3
21520 NASKARLA
Yksikkö sijaitsee kuntoutuskeskuksen toisessa kerroksessa.

Opening hours

Always open
Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Neuropsykiatrinen tutkimus- ja kuntoutusyksikkö 2 (Nepsy 2) tarjoaa neuropsykiatrista kuntoutusta aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä tai kehitysvamma. Kuntoutujat ovat useimmiten nuoria aikuisia, joilla voi olla vaativia erityistarpeita autismin kirjon häiriöihin, mielenterveyteen tai haastavaan käyttäytymiseen liittyen.

Yksikkö tarjoaa sekä lyhyt- että pitkäkestoisia neuropsykiatrisia kuntoutusjaksoja. Lyhytaikainen jakso kestää 1–3 kuukautta, pitkäaikainen kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Kuntoutuja saa ympärivuorokautista tukea oman arkielämänsä suunnitteluun ja toteutukseen.

Yksikössä kuntoutuja saa ympärivuorokautista tukea oman arkielämänsä suunnitteluun ja toteutukseen. Tavallinen kuntoutuspäivä sisältää yksilöllisiin tarpeisiin ja arjen pärjäämisessä tarvittavaa ohjausta ja tukea. Käytössä ovat moniammatillisen osaamiskeskuksen asiantuntijapalvelut kuten lääkärit, fysioterapia ja kommunikaatio-ohjaus. Yksikössä asiakkaille järjestetään monipuolista päivätoimintaa, musiikki-, peli- ja aistituokiota ja ulkoilua.

Kuntoutus sisältää myös lääketieteelliset tutkimukset ja lääkehoidon suunnitelman. Kuntoutusjakson tavoitteena on mahdollistaa kuntoutujan selviämisen asumisyksikössään sekä löytää ratkaisuja, toimintamalleja ja tukikeinoja lähiympäristölle. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan etsiä uusi mielekäs ja tarpeita vastaava asuinpaikka.

Yksikön kolmessa solussa on huoneita yhteensä 15 kuntoutusasiakkaalle, yksi asiakashuoneista on varattu lyhyemmälle intervallijaksolle. Jokaisessa solussa on oma yhteinen oleskelutila ja keittiö. Yksikkö sijaitsee Paimion kuntoutuskeskuksen (vaativat vammaispalvelut) toisessa kerroksessa.